29.11.2016

Līdz 2017.gada 1.septembrim pagarina e-veselības sistēmas brīvprātīgas lietošanas termiņu


29.novembrī,  Ministru kabineta sēdē atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie  grozījumi noteikumiem par vienoto veselības nozares elektronisko  informācijas sistēmu (e-veselību)*.                                                  

Ņemot vērā, ka līdz 2016.gada 1.decembrim visas ārstniecības iestādes un aptiekas nebūs noslēgušas līgumu ar NVD par veselības informācijas sistēmas izmantošanu un pacientiem varētu tikt būtiski ierobežota iespēja saņemt darbnespējas lapu no 2016.gada 1.decembra, termiņš, no kura darbnespējas lapas un receptes ir obligāti jāizraksta e-veselības sistēmā, tiek pagarināts par 9 mēnešiem. Attiecībā uz e-recepti noteikts, ka e-recepšu izrakstīšanas pienākums no 2017.gada 1.septembra attieksies tikai uz gadījumiem, kad tiks izrakstītas zāles, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem. 

E-veselības sistēmas izmantošanai būs vairākas priekšrocības – tiks nodrošināta ātra informācijas apmaiņa starp dažādām veselības aprūpes organizācijām un valsts iestādēm, piemēram, darba nespējas lapas gadījumā informācija nekavējoties parādīsies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datu bāzēs, līdz ar to vairs nebūs jāizmanto papīra dokumenti, paredzot finansiālo un laika resursu ietaupījumu. Noslēgtā darbnespējas lapa vairs nebūs jānes papīra formātā darba devējam, jo informācija par darbnespējas periodu automātiski nonāks VID un būs pieejama iedzīvotāja darba devējam/iem VID EDS sistēmā. 

Tāpat sistēmas lietošana paredz dažādas priekšrocības ārstniecības personām –  aizpildot dokumentāciju, piemēram, elektronisko darbnespējas lapu, dati par pacietu (vārds, uzvārds, personas kods u.c.) un ārstu/ārstniecības iestādi, kas izraksta elektronisko darbnespējas lapu, tiek automātiski iegūti no valsts reģistriem elektroniskajā darbnespējas lapā, tādejādi šie lauki darbnespējas lapas formā ārstniecības personām vairs nebūs jāaizpilda, veidojot laika aiztaupījumu. 

Tāpat, e-veselības sistēma, kurā visi pacienta dati tiks uzglabāti elektroniski, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo medicīnisko dokumentāciju papīra formātā, paredz caurspīdīgumu veselības aprūpes datu plūsmā, piemēram, ārstiem un farmaceitiem būs redzams izrakstīto recepšu pamatojums un objektīvā nepieciešamība, būs iespējams sekot līdzi izrakstīto darba nespējas lapu apjomam u.c. 

Noteikumos paredzēts, ka veselības sistēma tiks papildināta ar jauniem medicīniskiem dokumentiem, piemēram, traumu ievainojumu un saindēšanās gadījumu karti, narkoloģiskā pacienta karti, cukura diabēta pacienta karti, tuberkulozes pacienta karti, onkoloģiskā pacienta reģistrācijas un ārstēšanās kartēm u.c., paredzot kārtību, kādā ārstniecības iestādei minētie dati ir jāievada veselības informācijas sistēmā. Iepriekšminētos medicīniskos datus ārstniecības iestādēm būs pienākums e-veselības sistēmā ievadīt no 2017.gada 1.septembra, bet līdz šim datumam tos varēs ievadīt tāpat kā iepriekš Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģistra vienotās informācijas sistēmā (PREDA).
 
Veselības ministre Anda Čakša: „E-veselība ir ļoti svarīgs rīks caurskatāmai nozares pārvaldībai. Pasaules pieredze rāda, ka visur ieviešana bijusi sarežģīta, tādēļ atbalstu brīvprātības principu, sākot strādāt ar e-veselību. Galvenie ieguvēji būs Latvijas iedzīvotāji un, ilgtermiņā pielāgojot lietotāju vajadzībām, svarīgi, ka tas atvieglos darbu arī ārstiem un māsām”.

Papildus noteikts, ka ārstniecības iestāde varēs nesniegt elektroniskajā darbnespējas lapā diagnozi, gadījumā, ja pacients to pieprasa. Tādā gadījumā ārstam vai ārsta palīgam diagnozes vietā būs jānorāda speciāls kods**. 

Šobrīd noteikts, ka e-veselības sistēmas lietotāji (ārstniecības personas, farmaceiti, pacienti u.c.) līdz 2016.gada 31.decembrim sistēmai var piekļūt, autentificējoties caur Latvijas valsts portālu www.latvija.lv, savukārt no 2017.gada 1.janvāra – tikai izmantojot informācijas sistēmas autentifikācijas līdzekli (personas apliecību jeb eID). Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem eID izsniegta vien nelielai daļai Latvijas iedzīvotāju, ar grozījumiem noteikts, ka e-veselības sistēmas lietotāji arī pēc 2017.gada 1.janvāra veselības informācijai sistēmas datiem varēs piekļūt, izmantojot portāla latvija.lv autentifikācijas veidus. Savukārt no 2019.gada 1.janvāra e-veselības sistēmai varēs pieslēgties, tikai izmantojot eID.

Lai nodrošinātu uzskaiti par nelaimes gadījumiem darbavietā un arodslimību izmeklēšanu, noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka, ka Valsts darba inspekcijai būs tiesības veselības informācijas sistēmā apstrādāt informāciju par noslēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām, kurās kā darbnespējas cēlonis norādīts „nelaimes gadījums darbā”.
Papildus noteikts, kādos gadījumos veselības informācijas sistēmā sniegto medicīnisko dokumentāciju nepieciešams izsniegt pacientam arī papīra formā.

 

*Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134  „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
** Z76.8 „Personas saskare ar veselības aprūpes dienestiem citos precizētos apstākļos”