01.09.2010

ZZS sadarbības memorands ar LLKA, LOSP un ZS


Sadarbības Memorands starp lauksaimnieku nevalstisko organizāciju Zemnieku Saeima (ZSA), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un Zaļo un Zemnieku savienību (ZZS).


ZZS un iepriekšminētās lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas vienojas par sadarbību, lai nodrošinātu sekojošus būtiskus pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības atbalstam valstī:


1. Aktīvi aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses jaunās Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2013. gada reformas izstrādē, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un taisnīgāku atbalsta maksājumu sistēmu starp visiem Eiropas lauksaimniekiem.


2. Izstrādāt un ieviest ilgtermiņa finansēšanas programmu lauksaimniecības zemes iegādei un ražošanas objektu būvniecībai laukos.


3. Ar nodokļu politikas, administratīvā sloga mazināšanas un dažādu atbalsta instrumentu palīdzību tuvāko piecu gadu laikā sasniegt pašnodrošinājuma līmeni Latvijā pamata lauksaimniecības produktu ražošanā; veidot jaunas darba vietas Latvijas laukos - līdztekus tradicionālajām nodarbēm attīstot meža resursu un zemes dzīļu izmantošanu, atjaunojamo energoresursu nozari, nišas produktu ražošanu, e-darba un lauku kultūrvides tūrismu; apturēt cilvēkresursu turpmāku aizplūšanu no reģioniem un sasniegt dzīves līmeņa atšķirību pakāpenisku izlīdzināšanu dažādu valsts reģionu starpā.


Lasīt vairāk...