06.02.2018

Uzzini, kur tiek ieguldīta nodokļu maksātāju nauda, un kādi rezultāti sagaidāmi!


Lai atraktīvā un saistošā veidā informētu Latvijas iedzīvotājus par to, kādās jomās un kāda apmērā tiek ieguldīta nodokļu maksātāju nauda un kādi rezultāti sagaidāmi, ikvienam interesentam pieejama Finanšu ministrijas izstrādātā interaktīvā 2018. gada budžeta infografika.

Infografika veidota 3 līmeņos, pirmajā līmenī sniedzot iespēju iepazīties ar 9 budžeta ieguldījuma jomām un tām novirzīto finansējumu, tostarp procentuāli. Otrajā līmenī iespējams uzzināt detalizētāku informāciju par ieguldījuma virzieniem katrā no nozarēm, kā arī finansējuma avotiem. Savukārt trešais solis sniedz informāciju par rezultātiem, kuri sagaidāmi no valsts budžeta finansējuma ieguldīšanas attiecīgajā jomā.

Interesenti tiek aicināti aplūkot interaktīvo infografiku, lai detalizēti iepazītos ar to, kādās nozarēs tiek ieguldīti nodokļu maksātāju līdzekļi un kādi ir sasniedzamie rezultatīvie rādītāji jeb ieguvumi visai sabiedrībai. Interaktīvais budžets pieejams šeit.

2018. gada valsts budžeta prioritārās nozares ir veselības aprūpe, valsts iekšējā un ārējā drošība, kā arī atbalsts demogrāfijas pasākumiem. Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 8,75 miljardu eiro apmērā, savukārt izdevumi – 8,95 miljardu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2017. gada budžetu, šogad plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 727 miljoniem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi paredzēti par 627 miljoniem eiro lielāki nekā 2017. gada valsts budžeta likumā.

Interaktīvo budžetu Finanšu ministrija izstrādā jau otro gadu. Ar 2017. gada interaktīvo budžetu iespējams iepazīties šeit