07.02.2018

Latvijas un Baltkrievijas premjeri paraksta sadarbības līgumus, tostarp kodoldrošības jomā


Ministru prezidents Māris Kučinskis trešdien, 7.februārī, Minskā tikās ar Baltkrievijas premjerministru Andreju Kobjakovu.

Tikšanās laikā tika pārrunāti abām valstīm nozīmīgi divpusējās un reģionālās sadarbības jautājumi, kā arī Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecību attīstība.

M. Kučinskis sarunas gaitā uzsvēra nepieciešamību stiprināt abu valstu ekonomiskās attiecības, it īpaši transporta un loģistikas jomās.

“Esam ieinteresēti trīspusējā Latvijas, Baltkrievijas un Ķīnas  sadarbībā, īpaši attiecībā uz kravu piesaisti no industriālā parka  „Lielais akmens” caur Latvijas ostām,” sacīja M.Kučinskis.

Viņš arī aicināja uzlabot Latvijas-Baltkrievijas tranzītkoridora konkurētspēju, veidot dzelzceļa elektrifikāciju Latvijas virzienā.

Uzmanība tika pievērsta arī tūrisma jomai, ar to saprotot transporta kustības attīstību starp Latviju un Baltkrieviju. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība uzlabot robežpārejas procesu Latvijas – Baltkrievijas robežkontroles punktos, kas īpaši aktuāli būs 2021.gadā, kad abas valstis kopīgi rīko pasaules čempionātu hokejā.

Pēc tikšanās Ministru prezidents M. Kučinskis un Baltkrievijas premjers A. Kobjakovs parakstīja vairākus Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību līgumus: līgumu par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā; līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā; saprašanās memorandu par galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidēja termiņa perspektīvā. Ministru prezidents norādīja, ka īpaši jāuzsver līgums par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā.

“Uzskatu, ka jāpievērš īpaša uzmanība, lai jaunajos AES projektos, tai skaitā Astravecas AES, tiktu ievērotas visas starptautiskās atbilstošās drošības prasības,” tā M. Kučinskis.

Tāpat vizītes ietvaros Ministru prezidents tikās ar Baltkrievijas tranzīta un komunikāciju ministru Anatoliju Sivaku, kā arī Baltkrievijas uzņēmējiem – vadošu transporta un loģistikas kompāniju pārstāvjiem. Arī šīs tikšanās laikā galvenā uzmanība tika pievērsta transporta un loģistikas jautājumiem, akcentējot nepieciešamību intensificēt Baltkrievijas tranzīta plūsmas caur Latviju, izmantojot valstī strādājošās ostas. Kā iespēja tika minēta Ukrainas preču, īpaši graudu tranzīta iespēja caur Baltkrieviju un Latviju uz citām pasaules valstīm.

Baltkrievija ir nozīmīga Latvijas ekonomiskās sadarbības partnervalsts – lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris starp Austrumu partnerības valstīm. Pagājušā gada 3.ceturksnī kopējais preču tirdzniecības apgrozījums starp Latviju un Baltkrieviju sasniedza 282,82 miljonus eiro, un tas ir palielinājies par 26,33% salīdzinoši ar 2016. gada 3. ceturksni. Eksporta apjoms uz Baltkrieviju šajā periodā sasniedza 101,64 miljonus eiro, kas ir par 37,30% vairāk nekā 2016. gada 3.ceturksnī. Savukārt importa apjoms no Baltkrievijas sasniedza 181,17 miljonus eiro, kas ir par 20,91% vairāk nekā 2016. gada 3.ceturksnī.

Vizītē Baltkrievijā kopā ar Ministru prezidentu piedalās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, satiksmes ministrs Uldis Augulis, kā arī pašvaldību vadītāji un plaša uzņēmēju delegācija.