27.02.2018

Budžeta komisija: Latvijas Banka strādā ikdienas darba režīmā


Latvijas Banka patlaban strādā ikdienas darba režīmā un seko līdzi aktuālajai situācijai finanšu sektorā, tostarp notikumiem ABLV bankā un stāvoklim citās bankās. To otrdien, 27.februārī, pēc Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdes Latvijas Bankā (LB) pauda komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns. 

Budžeta komisijas priekšsēdētājs atzīmē, ka, ņemot vērā situāciju, kad savus amata pienākumus patlaban nepilda LB prezidents Ilmārs Rimšēvičs, ir būtiski iespējami drīz nodrošināt nacionālās bankas pilntiesīgu pārstāvību Eiropas Centrālās bankas (ECB) padomē lēmumu pieņemšanā. 

Deputātiem LB prezidenta vietniece Zoja Razmusa apliecināja, ka finanšu sektors Latvijā, neraugoties uz krīzi ABLV bankā, vērtējams kā stabils, savukārt neziņa par bankas prezidenta I.Rimšēviča iespējām pildīt savus pienākumus rada bažas par Latvijas dalību ECB lēmumu pieņemšanā, jo bankas pilnvarotā persona šajās sēdēs var piedalīties un izteikt viedokli, taču tai nav balsstiesību. 

Komisijas sēdē nacionālajā bankā tika apspriesti arī rosinātie grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”, kas paredz pilnvaru termiņa ierobežojumus bankas vadītājam, viņa vietniekam un padomes locekļiem, kā arī iespēju šīs pilnvaras uz kriminālprocesa laiku apturēt. “Diskusiju komisijā vēl turpināsim, kā arī likuma grozījumi pirms to apstiprināšanas Saeimā būs jāsaskaņo ar Eiropas Centrālo banku,” pauž Budžeta komisijas priekšsēdētājs. 

LB prezidenta vietniece Z.Razmusa pauda viedokli, ka likums varētu tikt grozīts, taču uzsvēra, ka “šie priekšlikumi pašreizējo situāciju nerisinās un ir nepieciešama izsvērta lemšana bez steigas”. Šādu nostāju deputātiem pauda arī bankas padomes locekļi Edvards Kušners, Vita Pilsuma, Arvils Sautiņš un Aivars Skopiņš.   

Vērtējot situāciju ABLV bankā, Budžeta komisijas priekšsēdētājs  informē, ka patlaban banka gatavo turpmākās rīcības plānu iesniegšanai  Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un ka bankas nākotne lielā mērā būs  atkarīga no pašas bankas vadības un banku uzrauga lēmumiem.