08.03.2018

Augulis: LVRTC izaicinājums ir nodrošināt efektīvu un centralizētu IKT pakalpojumu klāstu publiskās pārvaldes iestādēm


Ceturtdien, 8. martā, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) valdes priekšsēdētāju Jāni Boktu un valdes locekļiem Ingu Spriņķi, Aldi Lukašinski un Induli Šķibeli, kuri informēja par pērn LVRTC paveikto un šogad ieplānotajiem darbiem. Pērnais gads LVRTC bija veiksmīgs, jo Latvija starptautiskā jomā ir kļuvusi par vienu no elektronisko sakaru nozares flagmaņiem, bet LVRTC – par nozares līderi ar stabilu izaugsmi.

Satiksmes ministrs atzinīgi novērtēja līdzšinējo elektronisko sakaru infrastruktūras attīstību Latvijā, kā arī akcentēja tuvākās nākotnes izaicinājumus, piemēram, piektās paaudzes mobilo sakaru tīklu (5G) attīstīšanu. U. Augulis norādīja, ka LVRTC būtu jāturpina tikties ar iedzīvotājiem Latvijas reģionos, lai pārrunātu TV un radio apraides jautājumus un infrastruktūras turpmākos attīstības plānus pierobežā.

LVRTC valdes priekšsēdētājs J. Bokta informēja par 2018. gada izaicinājumiem elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, kā arī par pērn paveikto, tostarp jaunizveidotajiem optisko tīklu savienojamiem ar visām kaimiņvalstīm, jaunas droša elektroniskā paraksta tehnoloģiskās platformas ieviešanu un TV un radio apraides uzlabošanu visā Latvijā.

Viena no būtiskākajām LVRTC 2018.gada prioritātēm būs darbs ar publiskās pārvaldes iestādēm, lai pēc iespējas ātrākā laikā centralizēti nodrošinātu iestādēm Vienotā elektronisko sakaru pakalpojuma centra pakalpojumu klāstu saskaņā ar šī gada sākumā Ministru kabineta apstiprināto instrukciju. Tādejādi tiks veicināta iestāžu resursa lietderīgāka izmantošana un iestāžu datu un e-pakalpojumu kiberdrošības uzlabošana. Pērn LVRTC ir arī pārņēmis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) jaunizbūvētā datu centra apsaimniekošanu un 2018.gadā plāno komercializēt VID neizmantotos datu centra resursus.

Tā kā 2017.gadā teju dubultojies piekļuves lieguma pakalpojumu skaits publiskajiem resursiem, viena no LVRTC prioritātēm 2018.gadā būs arī kiberaizsardzības pakalpojumu stiprināšana.

2018.gadā LVRTC plāno pabeigt Zaķusalas TV torņa pārbūves projekta izstrādi un jau gada beigās sabiedrību daudz precīzāk informēt par augstākā Eiropas Savienības torņa pārbūves vērienu un tā īstenošanas gaitu, lai jau tuvāko trīs gadu laikā TV torni un tam pieguļošu teritoriju pārveidotu par sabiedrībā iecienītu, eksaktajās zinātnēs vispārizglītojošu un interesantu apmeklējumu objektu, kas simbolizēs ne vien Latvijas informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozari, bet arī citas Latvijas vērtības un sasniegumus.

Tāpat J. Bokta informēja, ka pērn LVRTC ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu virknei ārvalstu operatoru un arī 2018.gadā turpina eksporta tirgu apgūšanu, prognozējot vairāku ilgtermiņa pakalpojumu līgumu noslēgšanu gan ar esošajiem, gan jauniem starptautiskajiem elektronisko sakaru pakalpojumu operatoriem.

LVRTC viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām.

LVRTC nodrošina TV un radio apraidi visā Latvijā, kā arī ir izbūvējis un uztur 28atvērtā tipa datu centrus visā Latvijas teritorijā. Lielākais un atbilstošiTIER III prasībām uzceltais LVRTC datu centrs atrodas Rīgas radio un televīzijas tornī, kurā klientiem ir pieejami arī vairāk nekā 40telekomunikācijuoperatoru pakalpojumi- gandrīz visi Latvijas un arī Latvijā pārstāvētie starptautiskie operatori.