09.03.2018

M. Kučinskis ar Lietuvas un Igaunijas premjeriem apspriež Baltijas valstīm svarīgus jautājumus


Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 9. martā, Viļņā Baltijas Ministru padomes (BMP) ietvaros tikās ar Lietuvas premjerministru Sauļu Skverneli (Saulius Skvernelis) un Igaunijas premjeru Jiri Ratasu (Jüri Ratas).

BMP ietvaros tika apspriestas aktualitātes, kas saistītas ar drošības jautājumiem, enerģētiku un transportu, kā arī nākamā perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu.

Runājot par drošības jautājumiem, M. Kučinskis uzsvēra nepieciešamību Baltijas valstīm būt vienotām un kopīgi turpināt darbu, lai stiprinātu visu trīs valstu aizsardzību. Viņš norādīja, ka šobrīd klātesošie militārie draudi no Krievijas puses nerada tūlītējus riskus drošībai, ko nevar teikt par nemilitārajām hibrīdaktivitātēm. Viņš uzsvēra, ka, neveicot pretdarbību, mēs varam pazaudēt cilvēku ticību vērtībām un labklājībai Baltijas valstīs – šajā jomā nepieciešama proaktīva darbība.

“Aicinu kopīgi strādāt, lai veidotu vienotus naratīvus, lai atspēkotu nomelnošanas kampaņas pret Baltijas valstīm un veicinātu kritisko domāšanu mūsu sabiedrībās,” sacīja M. Kučinskis.

Savukārt attiecībā uz enerģētikas un transporta tēmu, Ministru prezidents uzsvēra, ka svarīgs ir Elektrotīklu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu. Šis ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas Baltijas valstīm jāpaveic – nodrošināt veiksmīgu elektrotīklu desinhronizāciju no Krievijas operētā tīkla un sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. Vienlaikus tika uzsvērta tālākas tehniskas un ekonomiskas izpētes nepieciešamība, lai rūpīgi izvērtētu sinhronizācijas ietekmi. M. Kučinskis pauda gandarījumu, ka Baltijas valstu un Polijas pārvades sistēmas operatori ir panākuši vienošanos par šādas izpētes veikšanu, kuras rezultāti gaidāmi maijā. Tad arī būs iespējams pieņemt gala lēmumu par atbilstošāko sinhronizācijas scenāriju un tehnisko izpildījumu.

“Baltijas valstīm ir svarīgi vienoties par reģionālu risinājumu elektroenerģijas tirdzniecībā ar trešajām valstīm,” tā Ministru prezidents.

BMP ietvaros Latvijas puse arī uzsver nepieciešamību turpināt iesākto darbu, lai izveidotu reģionālā dabasgāzes tirgu. Reģionālā tirgus darbībai ir jāpabeidz iecerētās investīcijas Baltijas valstu starpsavienojumu nostiprināšanā un modernizācijā, kā arī Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijā. Vienlaikus svarīgi pēc iespējas ātrāk realizēt arī Lietuvas-Polijas starpsavienojumu (GIPL). Šis projekts ļaus savienot Baltijas valstis ar Eiropas tirgu un nodrošināt alternatīvus dabasgāzes piegādes ceļus.

Akcentēts BMP ietvaros tika arī jautājums par “Rail Baltica” projektu. Latvijā ir noslēdzies starptautiskais iepirkums centrālās stacijas un saistītās infrastruktūras projektēšanai Starptautiskajā lidostā “Rīga”, un martā ar uzvarētāju tiks parakstīts pirmais Rail Baltica infrastruktūras projektēšanas līgums Latvijā. Tāpat arī Baltijas valstu kopuzņēmums “RB Rail” ir izsludinājis iepirkumus par pamata trases projektēšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Februārī saņemtie pieteikumi iepirkumu kvalifikācijas posmam pierāda starptautisku uzņēmēju interesi par projektu.

Tāpat M. Kučinskis uzsvēra šā projekta labas pārvaldības principu ievērošanu.

“Apzināmies, ka projekta pārvaldības efektivitātes paaugstināšana ir uzdevums, kas jāveic jau tagad – “Rail Baltica” projektēšanas fāzē. Galvenais ir nodrošināt atbildīgu resursu pārvaldību, Baltijas valstu ciešu sadarbību un projekta ieviešanu tam paredzētajos termiņos.  Šis ir visu projektā iesaistīto pušu kopīgi veicams uzdevums,” teica Ministru prezidents.

Arī diskutējot par ES daudzgadu budžetu, tika norādīts, ka jāturpina sniegt kopīgu vēstījumu, cenšoties strādāt tā, lai jaunais budžets tiktu pieņemts iespējami ātrāk.

“Baltijas valstu koalīcijai jābūt stiprai ne tikai tagad, bet arī pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma publicēšanas un sarunu laikā,” tā M. Kučinskis.

Baltijas Ministru padome ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija, kas izveidota 1994. gada 13. jūnijā. BMP uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību valstu izpildvaru līmenī. Tā ir atbildīga par Baltijas valstu valdību sadarbību, kā arī par sadarbību starp valdībām un parlamentiem.

Padomes prezidējošās valstis mainās reizi gadā, un šogad šo pienākumu pilda Lietuva.