14.03.2018

Budžeta komisija atbalsta Latvijas Bankas prezidenta pilnvaru termiņa ierobežojumu


Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 14.martā, vienojās atbalstīt ierosinājumu noteikt pilnvaru termiņa ierobežojumus Latvijas Bankas prezidentam. Plānots, ka viena un tā pati persona par Latvijas Bankas prezidentu varēs būt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. 

“Šodien komisijā apspriedām iesniegtos grozījumus Latvijas centrālās bankas likumā par bankas prezidenta, viņa vietnieka un padomes locekļu pilnvaru ierobežojumiem, prasībām personām, kas var šos amatus ieņemt, un nosacījumiem, pie kuriem bankas vadība vairs nevar turpināt pildīt savus pienākumus. Visi šie jautājumi, tostarp par pilnvaru termiņa maiņu un iespēju prezidentu atsaukt no amata, ir jāsaskaņo ar Eiropas Centrālo banku. Uzklausot gan pašas centrālās bankas, gan arī juristu viedokļus un skaidrojumus, secinājām, ka piedāvājumā ir virkne konfliktējošu normu, un guvām pārliecību, ka pozitīvu atzinumu no Eiropas Centrālās bankas nesaņemsim,” pauž Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns. 

Budžeta komisijas priekšsēdētājs atzīmē, ka “tādējādi deputāti vienojās piedāvājumu noraidīt un izstrādāt alternatīvu likumprojektu, pret kuru Eiropas Centrālajai bankai iebildumu nebūtu”. 

Alternatīvais likumprojekts noteiks ne tikai to, ka Latvijas Bankas prezidents savu amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas, tas paredzēs arī nosacījumus, kādiem jāatbilst centrālās bankas prezidentam un viņa vietniekam, proti, šīm personām jābūt kompetentām finanšu vadības jautājumos, kā arī jābūt nevainojamai reputācijai. 

Patlaban Latvijas Bankas prezidenta, viņa vietnieka un padomes locekļu pilnvaru termiņš ir seši gadi, un šo amatu var ieņemt neierobežotu termiņu skaitu. 

Budžeta komisija alternatīvos grozījumus likumā “Par Latvijas banku” lūgs iekļaut Saeimas 22.marta sēdes darba kārtībā, informē J.Vucāns.