16.03.2018

Baltijas valstis un Polija informēs ES dalībvalstis un EK par vienoto prasību izlīdzināt tiešos maksājumus


Pirmdien, 19. martā, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē ES dalībvalstis un Eiropas Komisija (EK) tiks informētas par Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas kopīgo nostāju un prasību pēc 2020. gada izlīdzināt tiešos maksājumus, lai Baltijas valstu un Polijas lauksaimnieki beidzot būtu vienlīdzīgos konkurences apstākļos ar citu ES dalībvalstu zemniekiem.

 

Otrdien, 13. martā, Rīgā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Igaunijas lauku attīstības ministrs Tarmo Tamms (Tarmo Tamm), Lietuvas lauksaimniecības ministrs Broņus Markausks (Bronius Markauskas) un Polijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministrs Kšištofs Jurgels (Krzysztof Jurgiel) parakstīja kopīgu deklarāciju par EK paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, kurā vienojās par kopīgu prasību izlīdzināt tiešos maksājumus pēc 2020. gada.

 

Parakstītajā deklarācijā Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministri aicina EK ievērot  godīgumu un vienlīdzību ES dalībvalstu starpā, mudinot pilnībā pabeigt tiešo maksājumu izlīdzināšanu. Deklarācijā arī uzsvērts, ka ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalsts lauku attīstībai dod dalībvalstīm iespējas uzlabot konkurētspēju un veicināt efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku un lauku apvidu attīstību. Tāpēc ir svarīgi risināt tādas problēmas kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, bezdarbs un nabadzība, kā arī veicināt sociālo integrāciju laukos. Lauku attīstības ES finansējuma nosacījumiem un kritērijiem jānodrošina atbalsts tiem lauku apvidiem, kas atpaliek no ES vidējā līmeņa.

 

Ministri arī norāda, ka KLP  nodrošināšanai arī turpmāk jāparedz pietiekams finansējums, kas atbalsta  ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību, nekaitīgas, kvalitatīvas un  daudzveidīgas pārtikas ražošanu, kā arī nodarbinātības un izaugsmes  iespējas lauku apvidos. Deklarācijā pausts atbalsts EK vēlmei turpināt  vienkāršot un modernizēt KLP – tai ir jābūt vienkāršai un saprotamai  lauksaimniekiem un citiem iedzīvotājiem, maksimāli samazinot  administratīvās izmaksas zemniekiem un valsts pārvaldei.