20.03.2018

Latvija uzstāj: visām ES dalībvalstīm ir jāatzīst, ka nepieciešama tiešo maksājumu izlīdzināšana


Pirmdien, 19. martā, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē dalībvalstis izskatīja un apsprieda ES Padomes secinājumu projektu par Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”.  ES Padomes secinājumi bija iecerēti kā dalībvalstu kopējs viedoklis par EK vīziju par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) sasniedzamajiem mērķiem un darbības principiem nākamajā plānošanas periodā pēc 2020. gada.

 

“Tiešo maksājumu sistēma jau ilgstoši ir klaji netaisnīga pret daļu dalībvalstu. Tā ir liela KLP problēma. Ir pagājuši 14 gadi, kopš Latvija ir ES dalībvalsts un tiešo maksājumu sistēma ir beidzot jāpārskata. Kritēriji, pēc kuriem dalībvalstīm tika aprēķināti tiešie maksājumi, ir sen novecojuši un arhaiski – sistēma ir dāsna pret vienu valstu lauksaimniekiem un ļoti  netaisnīga pret citiem,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Latvija ministru padomē stingri uzstāja, ka dokumenta tekstā ir nepārprotami  jānorāda, ka pēc 2020. gada tiešie maksājumi ES ir jāizlīdzina. Tomēr pašreizējās ES Padomes prezidējošās valsts – Bulgārijas – sagatavotais Padomes secinājumu teksts atzina tikai dalībvalstu atšķirīgos viedokļus šajā jautājumā un nepiedāvāja konkrētu plānu tiešo maksājumu izlīdzināšanai.  Tāpēc, Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Polijai un Slovākijai balsojot pret, Padomes piedāvātais secinājumu teksts netika apstiprināts. Diskusijas par tiešo maksājumu izlīdzināšanu turpināsies līdz 2019. gada pavasarim, kad ES dalībvalstu vadītāju līmenī plānots vienoties un apstiprināt ES daudzgadu budžetu pēc 2020. gada.

 

Padomes sēdē Latvija informēja  dalībvalstis par Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas  lauksaimniecības ministru 13. martā Rīgā parakstīto kopīgo deklarāciju.  Tādējādi Latvija uzsvēra, Baltijas valstu un Polijas vienoto pozīciju  diskusijās par KLP nākotni pēc 2020. gada, it sevišķi attiecībā uz  deklarācijā iekļauto prasību nodrošināt taisnīgumu un vienlīdzību  dalībvalstu starpā un pilnībā pabeigt tiešo maksājumu izlīdzināšanu.  Visiem lauksaimniekiem ir jāatbilst vienādiem ES standartiem un  prasībām, tāpēc esošās problēmas jārisina solidāri atbildīgi.