18.01.2017

Diskutē par nepieciešamajām reformām veselības aprūpē


No 16.līdz 18.janvārim veselības ministre Anda Čakša Parīzē (Francija) piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veselības ministru sanāksmē un politiskajā forumā. 

Darba vizītes laikā veselības ministre piedalās arī vairākās OECD sesijās, tostarp diskusijā par efektīvu veselības aprūpes finanšu līdzekļu pārvaldību. Diskutējot par finanšu līdzekļu pārvaldību, tika pārrunātas kļūdas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un finanšu pārvaldībā, tostarp nekvalitatīvi sniegti veselības aprūpes pakalpojumi, kas pacientiem rada vajadzību pēc atkārtotiem ārstēšanās pakalpojumiem; dubulti, nepamatoti izmeklējumi; hospitalizācijas gadījumi, kad pacientu iespējams ārstēt primārās veselības aprūpes līmenī u.c.

Veselības ministre Anda Čakša, atbildot uz jautājumiem par veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu organizēšanas efektivitātes uzlabošanu, uzsvēra, ka Latvijā jāstrādā pie tā, lai viss ārstniecības pasākumu komplekss būtu vērsts uz pacientu, novēršot ārstniecības procesa fragmentāciju. Kā piemērs tika minēts, ka no pagājušā gada oktobra onkoloģijas pacientiem ir pieejams “zaļais koridors,” kas dod iespēju savlaicīgi atklāt diagnozi un uzsākt nepieciešamo ārstēšanu. Veselības ministre akcentēja būtiskākos risināmos jautājumus – uzlabot skrīninga aptveri onkoloģijā, kā arī nodrošināt pakalpojumu drošumu un kvalitāti atbilstoši speciālistu izstrādātajām vadlīnijām un standartiem.


Tāpat tika minēts, ka veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas īstenošanas ietvaros paredzēts veidot un attīstīt kvalitātes un sistēmas novērtēšanas indikatoru sistēmu, tai skaitā uzlabojot analītisko kapacitāti iestādēs. 

Ministre piedalījās arī forumā par uz pacientiem vērstas veselības aprūpes sistēmas mērķu sasniegšanu, kuras laikā tika pārrunāta digitālo tehnoloģiju izmantošana veselības aprūpes pakalpojumu pārorientēšanā uz pacientu vajadzībām, jauno terapijas metožu izmantošana, ieguldījumu nozīme veselības aprūpes sektora cilvēkresursos un infrastruktūrā u.c. 

Vizītes laikā ministre tikās ar OECD Nodarbinātības un sociālo lietu direktoru  Stefanu Skarpetu (Stefano Scarpetta) un OECD Veselības nodaļas vadītāju Frančesku Kolombo (Francesca Colombo). Sarunu laikā tika pārrunāta OECD rekomendāciju ieviešanas nozīme veselības aprūpes sektorā. Divpusējās tikšanās laikā tika panākta vienošanās, ka OECD pārstāvji sadarbosies ar Veselības ministriju jautājumos, kur būtu nepieciešams OECD atbalsts.