29.11.2017

Gundars Daudze: Latvijas un Pakistānas sadarbību veicinātu konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu


Latviju un Pakistānu vieno aktīvs un konstruktīvs politiskais dialogs, taču vienlaikus ir vēl neizmantots ekonomiskās sadarbības potenciāls. Tirdzniecības sakaru veicināšanā būtisku impulsu sniegtu konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, trešdien, 29.novembrī, sacīja Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze, parlamentā uzņemot jauno Pakistānas Islāma Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Šafkatu Ali Hanu (Shafqat Ali Khan).

Latvija un Pakistāna jau saskaņojušas konvencijas tekstu, tāpēc abas amatpersonas veltīja atzinīgus vārdus šajā jautājumā panāktajam progresam.

G.Daudze uzsvēra Latvijas interesi par ciešāku sadarbību tranzīta un loģistikas jomā. Latvijas ģeogrāfiskais novietojums ļauj ērti sasniegt noieta tirgus Skandināvijā un citās reģiona valstīs. Tāpat Saeimas priekšsēdētājas biedrs akcentēja brīvostu lomu tirdzniecības veicināšanā.

G.Daudze un Šafkats Ali Hans pārrunāja iespējas stiprināt abu valstu parlamentāro sadarbību. Pakistānas vēstnieks izteica interesi apmeklēt ikgadējās ārpolitikas debates, kas Saeimā notiks nākamā gada janvāra beigās.

Puses pārrunāja ciešākas sadarbības iespējas arī kultūras un izglītības jomā. Pakistāna augstu vērtē Latvijā piedāvāto studiju kvalitāti un ir ieinteresēta ciešāk sadarboties augstākās izglītības jomā, it īpaši inženierzinātnēs, tai skaitā doktorantūras studijās, uzsvēra vēstnieks. Latvijas augstskolās šobrīd studē 78 studenti no Pakistānas. 

Šafkats Ali Hans Pakistānas ārlietu dienestam pievienojās 1993.gadā, un šobrīd rezidē Polijas galvaspilsētā Varšavā.