30.11.2017

A.Čakšas īstenoto reformu rezultātā nākamgad uzlabosies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība


30.novembrī Veselības ministrijā veselības ministre Anda Čakša tikās ar Veselības nozares Stratēģisko padomi* un nozares galvenajiem speciālistiem**, lai pārrunātu ar nākamo gadu saistītās veselības nozares aktualitātes.

Tikšanās laikā klātesošajiem tika prezentēts 2018.gada veselības nozares budžeta sadalījums un veselības reformas mērķi, kas saistīts ar ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmas izveidi gan attiecībā uz pacientu, gan nozarē strādājošiem profesionāļiem. Realizējot reformu pie galvenajiem ieguvumiem minami – veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, pietiekams cilvēkresursu nodrošinājums, saimnieciski organizēts veselības aprūpes  nozares finansējuma izlietojums, ilgtspējīga nozares organizācija.

Saeimā apstiprinātais likums “Par valsts budžetu 2018.gadam” paredz papildu finansējumu veselības aprūpes nozarei, tādējādi būtiski uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. 2018.gada finansējums veselības nozarei sasniegs 1,01 miljardu eiro (2017.gadā veselības nozares finansējums ir 820 miljoni eiro) un tas būs lielākais veselības nozares līdzekļu apjoms pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Papildu pieejamais finansējums tiks ieguldīts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, kā arī ārstniecības personu atalgojuma konkurētspējas palielināšanai. 

2018.gadā finansējums onkoloģijai palielināsies par 15,3 milj. eiro, nodrošinot onkoloģisko pacientu ambulatoro ārstēšanas pakalpojumu – izmeklējumu, ārsta konsultāciju un ārstēšanas pieejamības pieaugumu, kā arī onkoloģisko pacientu nodrošinājumu ar kompensējamiem medikamentiem. Tieši kompensējamajo zāļu nodrošināšanai onkoloģijas jomā plānots novirzīt papildu 5,1 miljonu eiro salīdzinājumā ar 2017.gadu. 

Tāpat uzlabojumi gaidāmi infekciju slimību ārstēšanas jomā: plānots par aptuveni 200 palielināt C hepatīta pacientu skaitu, kuriem tiek nodrošināta medikamentozā ārstēšana, kā arī HIV/AIDS pacientu ārstēšanu, uzsākot ārstēšanu agrīnākā slimības stadijā. Kopumā infekciju slimību izplatības mazināšanai 2018.gadā papildus piešķirti 11,3 milj. eiro.
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai paredzēts novirzīt papildu 29 milj. eiro. Tādējādi tiks palielināts valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms nodrošinot pieejamību papildus 380 tūkst. pacientiem salīdzinājumā ar 2017.gadu. Plānots, ka tas ļaus samazināt ambulatoro izmeklējumu un terapijas gaidīšanas rindu garumu.

Papildu finansējums nākamajā gadā ļaus atvērt 11 diabēta apmācību kabinetus universitātes slimnīcās un reģionālajās slimnīcās. Tāpat paredzēts uzlabot bērnu ar cukura diabētu veselības aprūpi, nodrošinot viņiem insulīna ievades komplektu (insulīna sūkņi, to katetri un rezervuāri). 

Papildu finansējums ļaus uzsākt jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēram, apmaksāt aknu transplantācijas operācijas pieaugušajiem (līdz šim valsts apmaksāja aknu transplantāciju tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam) un aortālā vārstuļa transkatetrālo implantāciju.

Tāpat papildu līdzekļi 5 miljonu apmērā tiks novirzīti reto slimību diagnostikai un ārstēšanai. 1 miljonu eiro paredzēts novirzīt īpašas programmas izveidei pieaugušo pacientu reto slimību medikamentozajai ārstēšanai, bet reto slimību medikamentozajai ārstēšanai bērniem – 3 miljonus eiro, tādējādi nodrošinot valsts apmaksātu ārstēšanu arī tādos gadījumos, kas līdz šim nebija iespējami.

Primārās veselības aprūpē paredzēts palielināt ģimenes ārstiem kapitācijas naudu par 28% no 1,25 eiro līdz 1,60 eiro par vienu reģistrētu pacientu, kopējos ģimenes ārstu prakses ieņēmumus palielinot par 553 eiro mēnesī. Savukārt zobārstniecības pakalpojumu pieejamības uzlabošanai bērniem papildus 3,7 milj. eiro. Finansējums ļauj nodrošināt bērnu zobārstniecības tarifa pieaugumu par 32%.

Tāpat nākamgad paredzēts palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu vidējā darba samaksu no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.

Vēl lielāks darba samaksas palielinājums plānots ārstniecības personām stacionārajā sektorā, ņemot vērā obligātās piemaksas par diennakts darba režīmu nodrošināšanu, kā arī normālā pagarinātā darba laika pakāpenisku atcelšanu. Līdz ar to stacionārajās iestādēs ārstniecības personu atalgojums palielināsies vēl.


Veselības nozares Stratēģiskās padomes locekļi un nozares galvenie speciālisti atzinīgi novērtēja veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas pasākumus 2018.gadam, vienlaikus, uzsverot, ka jāturpina konsekventi īstenot cilvēkresursu attīstības plānu arī turpmākajos gados, atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam veselības nozares reformu plānam.

*Veselības nozares Stratēģiskā padome ir izveidota kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt veselības nozares biedrības, asociācijas, valsts un pašvaldību institūcijas veselības politikas veidošanā un īstenošanā. Padomes sastāvā ir pārstāvji no  Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO; Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas; Latvijas Farmaceitu biedrības; Latvijas Universitātes; Latvijas Pašvaldību savienības; Rīgas Stradiņa universitātes; Latvijas Slimnīcu biedrības; Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība; Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācijas; Latvijas Jauno ārstu asociācijas; Latvijas Māsu asociācijas un Veselības aprūpes darba devēju asociācijas.
**Veselības ministrijas galvenais speciālists ir veselības jomas attiecīgās nozares attīstības plānošanai, problēmu risināšanai un ārstniecības iestāžu un citu nozares institūciju darbības koordinācijai izveidota institūcija.