05.12.2017

Apstiprina finansējuma piešķiršanu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam


5.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts rīkojuma projekts*, kas nosaka 2018.gada nozares budžeta finansējuma sadali ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam.

Rīkojuma projekts paredz 2018.gadā izdevumu pārdali no veselības aprūpes finansēšanai budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums” rezervēt finansējuma 85,3 milj. eiro apmērā.

Plānots, ka no rezervētā finansējuma 74 milj. eiro tiks atvēlēti darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā rezidentiem.

Tāpat atlīdzības palielinājums plānots Veselības ministrijas (VM) un tās padotības iestādēs strādājošajām ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem. Šim mērķim no rezervētā finansējuma atvēlēti 8,9 milj. eiro.

Tāpat plānots darba samaksas pieaugums citu budžeta resoru ārstniecības personām 27% apmērā jeb 2,4 milj. eiro no papildus pieejamā finansējuma.

Rezultātā 2018.gadā plānots palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksu no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī. 

Savukārt stacionārajās iestādēs, saistībā ar obligātajām piemaksām par diennakts darba režīmu un pagarinātā normālā darba laika pakāpenisku atcelšanu, ārstniecības personu darba samaksa palielināsies vēl būtiskāk - ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem – līdz 1547 eiro, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem – līdz 929 eiro un ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – līdz 621 eiro.

Procentuālais palielinājums darba samaksai ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem 2018.gadā paredzēts par 44%, ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem par 38%, bet par 24% - ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām, kas veidojas ņemot vērā vidējo plānoto darba samaksas palielinājumu gan ārstniecības personālam ambulatorā sektorā, gan stacionārajā sektorā.

*Rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums” uz budžeta resoru “29.Veselības ministrija”” projekts