21.04.2017

Aizsardzības nozares vadība, karavīri un zemessargi Lielajā talkā sakops kritušo karavīru atdusas un cīņu piemiņas vietas


Arī šogad Nacionālie bruņotie spēki ir atsaukušies aicinājumam piedalīties vides sakopšanā – karavīri un zemessargi pievienosies Lielajai talkai, kas norisināsies sestdien, 22. aprīlī, ar mērķi padarīt Latviju par zaļāko valsti pasaulē. 

 

Karavīri un zemessargi, aicinot savā pulkā arī ģimenes locekļus, talkos gandrīz vai visos Latvijas novados, uzkopjot vairāk nekā 90 vietas – gan savu vienību izvietojumus, gan sadarbībā ar pašvaldībām un citām projektā „Lielā talka” iesaistītajām organizācijām – arī ciemu, pilsētu teritorijas un mežus, tomēr galveno uzmanību veltot 1. un 2. pasaules kara, kā arī Brīvības cīņās kritušo karavīru atdusas un cīņu piemiņas vietām.

 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis šogad Lielās talkas dienā kopā ar Kokneses un Aizkraukles jaunsargiem strādās Likteņdārzā, kur teritorijas sakopšanas darbi sāksies plkst. 10.00.

 

Savukārt Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš kopā ar karavīriem, zemessargiem, kadetiem, Babītes, Olaines un Ķekavas jaunsargiem, kā arī studentu korporāciju pārstāvjiem un citiem brīvprātīgajiem no plkst. 10.00 talkos Katrīnmuižā, kur 1916. gada vasarā notika cīņas starp latviešu strēlniekiem un vācu karaspēku. Šos vēsturiskos notikumus poēmas “Mūžības skartie” nodaļā “Kauja pie Katrīnmuižas” ir aprakstījis dzejnieks Aleksandrs Čaks.

 

Jāpiebilst, ka Nacionālie bruņotie spēki talko arī rudenī. 2009. gadā, svinot Latvijas armijas 90. gadadienu, tika atjaunota tradīcija karavīriem un zemessargiem piedalīties Brīvības cīņu vietu, 1. un 2. pasaules kara piemiņas vietu un karavīru kapu vietu sakopšanā. Brīvības cīņu piemiņas vietu un karavīru kapu sakopšanas talkas tradīcija aizsākās 20. gadsimta 30. gados. Tad katrs Latvijas armijas pulks piedalījās tā tuvumā esošo cīņas vietu un kritušo karavīru piemiņas vietu sakopšanā, uzskatot to par goda un cieņas apliecinājumu. Šajās talkās aktīvi iesaistījās visa sabiedrība – skolēni, jaunieši, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, pilsētu un lauku iedzīvotāji.