24.04.2017

Augulis ar Baltijas valstu kolēģiem pārrunā Rail Baltica projekta turpmāko virzību


Pirmdien, 24.aprīlī, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar Ziemeļjūras-Baltijas koridora projekta koordinatori un Eiropas Komisijas pārstāvi Katrīnu Trautmani, Lietuvas Transporta un komunikāciju ministru Rokas Masiuli un Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministri Kadri Simson, kā arī uzrunāja Rail Baltica Global Foruma dalībniekus.

Foruma ietvaros Augulis tikās ar Ziemeļjūras-Baltijas koridora projekta koordinatori un Eiropas Komisijas pārstāvi Katrīnu Trautmani, ar kuru pārrunāja ar darba sadalījumu saistītās detaļas, aktuālos finansējuma jautājumus. Augulis izteica gandarījumu par aktualizēto ieguvumu-izdevumu analīzi, kas joprojām skaidri apliecina, ka Rail Baltica projekts ir būtisks ne tikai no drošības, vides un sociālajiem aspektiem, bet tas ir ekonomiski pamatots.

Vienlaikus notika triju Baltijas valstu transporta ministru tikšanās, kuras laikā Augulis ar Lietuvas Transporta un komunikāciju ministru Rokas Masiuli un Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministri Kadri Simson pārrunāja aktuālos ar Eiropas sliežu platuma dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanu saistītos jautājumus.

Sarunā ar kaimiņvalstu kolēģiem Augulis uzsvēra gandarījumu par aktualizēto ieguvumu izdevumu analīze, kas ļauj saglabāt pieejamo ES atbalsta intensitāti virs 80%. “Lai nodrošinātu ekonomisko rādītāju iespējamību, galvenais uzdevums ir kopīgi strādāt ar Poliju, Somiju, kā arī izcelsmes un galamērķu valstīm, nodrošinot Rail Baltica vietu tranzīta koridoros,” sarunā atzina Augulis. 

Augulis izteica atbalstu savam Lietuvas kolēģim, ka nepieciešams nodrošināt to, ka Rail Baltica ir jābūt pelnošam, kas atbilstoši izmaksu-ieguvumu analīzei paredzams pēc 2028.gada. Augulis aicināja Igaunijas un Lietuvas kolēģus par šo jautājumu būt vienotiem un izdarīt visu, lai Baltijas valstu nodokļu maksātājiem nākotnē nebūtu jādotē Rail Baltica infrastruktūra.

Tāpat sarunā satiksmes ministrs Augulis novēlēja Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministrei nākamajā pusgadā veiksmi un izdošanos Igaunijas Prezidentūrai, vadot darbu Eiropas Savienības Padomē.

Foruma ietvaros Augulis uzrunāja Rail Baltica Global dalībniekus, kur pasākuma pirmā diena ir veltīta diskusijām par Rail Baltica infrastruktūras potenciālo iespēju kļūt par katalizatoru jauna ekonomiskā koridora izveidē.

Uzrunā Augulis norādīja, ka Transports neapšaubāmi ir viena no ekonomikas nozarēm ar visaugstāko pievienoto vērtību un izaugsmes potenciālu – kā infrastruktūras attīstības, tā arī jaunu multimodālu transporta savienojumu un pakalpojumu attīstības jomās un tāpēc tas vienmēr ir bijis un būs viens no stūrakmeņiem, lai veiksmīgi turpinātu būvēt integrētu un konkurētspējīgu Eiropu. 

“Rail Baltica viennozīmīgi ir viens no ļoti veiksmīgiem starptautiskās sadarbības piemēriem. Rail Baltica dzelzceļa līnija, kas savieno Baltijas valstu ekonomiskos centrus, pirmkārt, noslēgs trīs Eiropas valstu integrācijas procesu Eiropas Vienotajā tirgū, otrkārt, stiprinās Baltijas kopīgo tirgu un, treškārt, radīs ekonomiskās izaugsmes potenciālu caur jaunu ekonomisko koridoru”, uzrunā uzsvēra Augulis.

Augulis uzstājās ministru paneļa diskusijā, kur norādīja, ka pārvaldot Rail Baltica infrastruktūru mērķis ir novērst šīs dzelzceļa līnijas fragmentāciju, padarot to pievilcīgu visiem pārvadātājiem, ar saskaņotu infrastruktūras jaudas sadales mehānismu un vienotu pieeju maksājumiem par tās izmantošanu. Augulis norādīja, ka jānodrošina arī saskaņota kustības vadība, kas piemēram neprasītu no mašīnistiem vairāku valodu zināšanas, bez līdzīgu procedūru nevajadzīgas atkārtošanās un nepieciešamību veikt neskaitāmu jautājumu saskaņošanu uz valstu robežām.

Rail Baltica Global forumā tika diskutēts par biznesa un pasažieru interesi ne tikai par Rail Baltica projektu, bet arī par citiem līdzīgiem šāda līmeņa projektiem Eiropā. Pasākumā piedalījās augsta līmeņa amatpersonas un viedokļu līderi no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta.