12.05.2017

Veselības ministre Anda Čakša sveic māsas Starptautiskajā Māsu dienā


Godinot medicīnas māsu profesiju un māsu ieguldījumu pacientu aprūpē, veselības ministre Anda Čakša sveic māsas Starptautiskajā Māsu dienā.

Veselības ministre uzsver: “Māsu veikums ir ļoti būtisks un neatsverams posms pacientu aprūpē. Māsas ikdienā nodrošina plaša spektra medicīnisko aprūpi, gan uzklausot pacientus, gan arī sniedzot viņiem tik ļoti nepieciešamo emocionālo atbalstu.”

Tāpat veselības ministre norāda, ka, ņemot vērā māsu zināšanas, prasmes un profesionālo pieredzi, māsu lomas novērtēšanai veselības aprūpē ir jāpieaug. Ministre uzsver, ka māsu daudzpusīgās zināšanas ir vairāk jāizmanto pacientu izglītošanas jautājumos un ārstēšanās pēctecības nodrošināšanā – skaidrojot profilakses un veselības veicināšanas nozīmību, ārstēšanās iespējas un dzīvesveida pielāgošanu hronisku slimību pacientiem. 

Izstrādātais veselības nozares reformu plāns paredz vairākus soļus nozares cilvēkresursu jomā, tostarp, izstrādāt māsas un vecmātes profesijas karti un izvērtēt prasības māsas profesijas un specialitāšu izglītībai. Lai māsas profesija netiktu sadrumstalota pa vairākām pamatspecialitātem, ir paredzēts izveidot māsas profesijas pamatspecialitāti – vispārējās aprūpes māsa. 

“Šobrīd veselības nozarē viens no visakūtāk risināmajiem jautājumiem ir nepietiekamais speciālistu atalgojums. Veselības ministrija stingri iestājas par to, ka šis jautājums ir prioritāte, un mērķtiecīgi meklē risinājumus ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai,” atzīmē Anda Čakša.  

Sveicot māsas svētkos, ministre izsaka pateicību ikvienam māsu profesijas pārstāvim par ikdienā sniegto profesionālo un arī emocionālo ieguldījumu, strādājot sevis izvēlētajā profesijā.