23.05.2017

Iepazīstina ar aktualitātēm sabiedrības veselības un veselības aprūpes jomā


23.maijā veselības ministre Anda Čakša, piedaloties 70. Pasaules Veselības asamblejā* Ženēvā, iepazīstināja ar aktualitātēm sabiedrības veselības un veselības aprūpes jomā. 

Asamblejas laikā veselības ministre uzstājās ar uzrunu, vēršot uzmanību uz jau paveikto veselības aprūpes politikas un aprūpes kvalitātes uzlabošanai un attīstībai, kā arī nākotnē darāmajiem darbiem. Ministre uzsvēra, ka sabiedrības veselības jomā ir veikti daudzi pasākumi, tostarp, ir rūpīgi izstrādātas un ieviestas ēdināšanas normas izglītības, medicīnas un sociālās aprūpes iestādēs, ieviesti stingri regulējumi attiecībā uz neveselīgu našķu un saldināto dzērienu izplatīšanu izglītības iestādēs, kā arī trans-taukskābju ierobežojumi Latvijā tirgotajos pārtikas produktos, aizliegums pārdot enerģijas dzērienus nepilngadīgām personām. Ieviesti arī citi sabiedrības izglītošanas un veselības aizsardzības pasākumi, piemēram, smēķēšanas ierobežojumi un ierobežojumi alkoholisko dzērienu reklāmām.

Ministre arī informēja, ka Latvijā darbojas Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls un Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls, nodrošinot starpinstitucionālu sadarbību ar mērķi veidot veselīgu vidi reģionālajā līmenī. 

Runājot par prioritātēm veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā,  Anda Čakša informēja par pagājušajā gadā ieviesto kārtību onkoloģisko pacientu ārstēšanā – “zaļo koridoru”, kas ļauj pacientam aizdomu gadījumā par onkoloģisku saslimšanu ātrāk veikt nepieciešamos izmeklējumus, saņemt speciālistu konsultācijas un ārstēšanu. 

Veselības ministre uzsvēra, ka Latvijā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā joprojām ir novērojama nevienlīdzība, kā arī pakalpojumu kvalitāte dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīga. Ministre vērsa uzmanību, ka veselības nozare ir vitāli nozīmīga valsts ekonomikas rādītāju stiprināšanai, līdz ar ko būtiski ir nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi indivīdiem un sabiedrībai kopumā. Ministre akcentēja, ka Latvija augstu vērtē “Ilgstpējīgas attīstības plānu 2030”, vienlaikus vēršot uzmanību, ka tā īstenošana ir liels izaicinājums. 


*Pasaules Veselības asambleja ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) augstākā lēmējinstitūcija, kas ik gadu tiek sasaukta maijā Ženēvā un kurā piedalās amatpersonas no 193 valstīm. Tās galvenā funkcija ir noteikt PVO politiku, uzraudzīt organizācijas finanšu politiku, izskatīt un apstiprināt izstrādātos budžeta programmas projektus.