26.05.2017

Valdība un investori vienojas par turpmākajiem soļiem investīciju vides uzlabošanā


Piektdien, 26.maijā, notika 21. valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) augsta līmeņa tikšanās. Valdība un investori diskutēja par tautsaimniecības izaugsmi un nodokļu politiku, ekonomisko noziegumu apkarošanu, augstāko izglītību, transportu un loģistiku, kā arī atkritumu apsaimniekošanu un enerģētiku.

Kā norāda Ministru prezidents Māris Kučinskis, “valdība nav atteikusies no mērķa, kas tika noteikts pirms gada – iespējami straujāk palielināt tautsaimniecības attīstības tempus, un šobrīd izstrādātie un arī pieņemtie lēmumi ir vērsti uz šā mērķa īstenošanu.”

Tikšanās noslēgumā Ministru prezidents un AĪPL goda priekšsēdētājs, PricewaterhouseCoopers UK Partneris, Stīvens Oldfīlds (Stephen Oldfield) parakstīja komunikē, kurā vienojas turpināt apsvērt un censties īstenot, ciktāl tas iespējams, rekomendācijas, kas izteiktas progresa ziņojumos par: i) nodokļu politiku un nodokļu administrēšanu, ii) izglītības sistēmu, iii) transportu un loģistiku, iv) atkritumu apsaimniekošanu un enerģētiku, v) ekonomisko noziegumu apkarošanu. Komunikē pieejams šeit

Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāja Zlata-Elksniņa-Zaščirinska pēc sanāksmes uzsvēra, ka ir svarīgi neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt iesāktās reformas. Ekonomisko noziegumu apkarošanā mēs vēlētos redzēt efektīvāku normatīvo aktu pielietojumu un uzraugošo institūciju spēcināšanu, lai ekonomisko noziegumu apkarošanā varētu sasniegt tūlītējus un redzamus rezultātus. Savukārt ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi būs ļoti svarīgi, lai varētu veiksmīgi īstenot nodokļu reformu, un tie prasīs savstarpēji koordinētu tiesībaizsardzības iestāžu darbu, kā arī striktāku sodu sistēmu un tās piemērošanu. Ārvalstu investoru padome Latvijā arī turpmāk būs ciešs partneris sadarbībai ar valdību, lai turpinātu iesāktās reformas.

Par valdības un AĪPL tikšanos:
ĀIPL ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies lielākie ārvalstu uzņēmumi Latvijā, kā arī ārvalstu tirdzniecības kameras un Rīgas Ekonomikas augstskola. ĀIPL aktīvi meklē un iesaka risinājumus, lai sadarbībā ar Latvijas valdību uzlabotu un attīstītu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī. Saskaņā ar investoru izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem ĀIPL ietvaros konkrētus priekšlikumus izstrādā darba grupas, kuru sastāvā darbojas investoru uzņēmumu un ārvalstu tirdzniecības kameru pārstāvji.

Latvijas valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada, to mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un ĀIPL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un ĀIPL biedru uzņēmumu vadītāji.