12.12.2017

Kompensēs zaudējumus pasažieru pārvadātājiem un abonētās preses pakalpojuma piegādātājam


Valdības sēdē, 12.decembrī lēma piešķir līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem pārvadātāju izdevumu kompensēšanai par pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos,  abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensēšanu “Latvijas pasts” un “Pasažieru vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.

Pārvadātājiem par pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos 2017. gadā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu,  piešķirti 4 240 000 euro.

Vienlaikus valdība uzdeva iesniegt grozījumus kārtībā, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu", lai nodrošinātu no valsts budžeta piešķirto līdzekļu ekonomiju sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, paredzot vairākus konkrētus uzdevumus, t.sk pārskatīt peļņas aprēķina formulu pārvadājumos ar autobusiem samazinot nobraukuma koeficientu par kilometru, kā arī pārvadājumos ar sliežu transportu samazinot nobraukuma koeficientu par sastāva (vilciena), nevis vagona nobrauktajiem kilometriem. 

Lai nodrošinātu Pasta likuma pārejas noteikumu 12.punktā noteikto abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensēšanu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas pasts” par 2017.gada pirmo pusgadu, valdība piešķīra - 1 200 000 euro.

Tāpat Ministru kabinets lēma, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumus Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, piešķirt līdzekļus 14 209 071 euro apmērā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu AS “Pasažieru vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.