01.11.2017

Zemkopības ministrs un ES budžeta komisārs pārrunā ES finanšu nākotni KLP un KZP attīstībai pēc 2020.gada


Trešdien, 1. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Rīgā tikās ar ES komisāru budžeta un cilvēkresursu jautājumos Ginteru Etingeru (Günther H. Oettinger). 

 

ES budžeta un cilvēkresursu komisārs iepazīstināja zemkopības ministru ar Eiropas Komisijas publicēto dokumentu par ES finanšu nākotni. Amatpersonas pārrunāja jautājumus, kas skar ES daudzgadu budžetu pēc 2020. gada, tajā skaitā arī Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) un Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) finansēšanu un Latvijai svarīgo tiešmaksājumu izlīdzināšanu. 

 

Nākamajā budžeta periodā pēc 2020. gada Latvijai ir svarīgi, lai ES saglabātos spēcīga, vienota un moderna KLP un KZP ar atbilstošu un pietiekamu finansējumu, ES komisāram teica zemkopības ministrs. Dalībvalstīm ir jāturpina iesāktie darbi, un tās nedrīkst zaudēt līdz šim sasniegto un ieguldīto. Vienlaikus Latvija apzinās, ka lauksaimnieciskajai ražošanai nākotnē jāpāriet uz ilgtspējīgām un klimatam draudzīgām saimniekošanas metodēm, tomēr lauksaimniecības un zivsaimniecības primārā loma ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīvu un drošu pārtiku. 

 

Starp ES dalībvalstīm joprojām pastāv atšķirīgi tiešmaksājumu līmeņi, Ginteram Etingeram atgādināja Jānis Dūklavs. Latvijas lauksaimnieki 2020. gadā joprojām saņems vienus no zemākajiem tiešmaksājumiem, salīdzinot ar ES vidējo līmeni, kaut gan risināmie aktuālie attīstības jautājumi visām dalībvalstīm ir līdzīgi. 

 

“Uzskatām, ka tiešmaksājumu izlīdzināšanai jānotiek vienlaikus ar jaunās KLP reformas ieviešanu,” uzsvēra zemkopības ministrs. “Latvijas lauksaimniekiem ir jāsaņem tādi platībmaksājumi, kas atbilst Eiropas Savienības tiešmaksājumu vidējam līmenim. Jaunajā plānošanas periodā ir jāizbeidz tiešmaksājumu nevienlīdzība, nodrošinot visiem lauksaimniekiem taisnīgus, godīgus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus.” 

 

Gan lauku attīstība, gan arī zivsaimniecība Latvijas tautsaimniecībai ir nozīmīgas. Mūsu valstij ir svarīgi, lai ES atbalsts būtu atbilstošs un dotu iespēju attīstīties lauku teritorijai arī turpmāk. Savukārt zivsaimniecības atbalstam ir jānodrošina līdzsvars starp ES kopīgi pārvaldīto un ierobežoto zivju resursu izmantošanu un nozares konkurētspējīgu attīstību. 

 

Diskusijai noslēdzoties, Ginters  Etingers teica, ka viņa mērķis ir panākt, lai turpinātos KLP  vienkāršošana. KLP reformai jānes “evolūcija, nevis revolūcija”,  vienlaikus lauksaimniecības politiku modernizējot atbilstoši jaunajiem  globālajiem apstākļiem. ES komisārs arī pauda izpratni par tiešmaksājumu  izlīdzināšanas nepieciešamību.