03.11.2017

R.Bergmanis: „Somija ir nozīmīgs sadarbības partneris un labs paraugs visas sabiedrības iesaistīšanā savas valsts aizsardzībā”


Piektdien, 3.novembrī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis uzsāka darba vizīti Helsinkos, Somijā un tikās ar Somijas aizsardzības ministru Jusi Nīnīsti (Jussi Niinisto), kā arī Aizsardzības komitejā pārrunāja Somijā veiksmīgi ieviesto visaptverošās valsts aizsardzības modeli un tā darbības aspektus. 

 

Sarunā ar Somijas aizsardzības ministru tika pārrunāta abu valstu divpusējā sadarbība aizsardzības jomā, Eiropas Savienības aktualitātes aizsardzības jautājumu koordinēšanā un stiprināšanā, drošības situācija Baltijas reģionā, saskaņā ar Varšavas samita lēmumiem notikusī NATO kaujas grupu izvietošana Baltijas valstīs un Polijā, kā arī Latvijas iecere un redzējums par visaptverošas valsts aizsardzības modeļa ieviešanu. 

 

Sarunā R.Bergmanis uzsvēra, ka ir ļoti nozīmīgi stiprināt un intensificēt Latvijas un Somijas sadarbību aizsardzības jomā, kas pēdējā gada laikā ir piedzīvojusi būtisku progresu. Tāpat Latvijas aizsardzības ministrs rosināja Somiju ciešāk sadarboties reģiona drošības stiprināšanas aktivitātēs, ņemot vērā NATO kaujas grupu esamību Baltijas valstīs, kuru sastāvā ir dažādu alianses dalībvalstu veidotas vienības. Kā otru iespējamu un nozīmīgu sadarbības virzienu R.Bergmanis minēja kopīgus aizsardzības nozarei nozīmīgus iepirkumus, it īpaši ņemot vērā 3.novembrī abu ministru parakstīto Saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomai nepieciešamā aprīkojuma iepirkumos, pētījumos un industrijā. 

 

R.Bergmanis iepazīstināja J.Nīnisti ar Nacionālo bruņoto spēku nozīmīgākajiem investīciju virzieniem, tai skaitā, sauszemes brigādes mehanizācijas projekta attīstību, pretgaisa aizsardzības stiprināšanu, kā arī pateicās Somijai par sadarbību Latvijas karavīru apmācībā artilērijas jomas stiprināšanā. 

 

Aizsardzības ministrs uzsvēra, ka NATO ir nozīmīgākais Latvijas drošības pīlārs, kas pēc Varšavas samita lēmumu izpildes ir ievērojami paaugstinājis kolektīvās drošības nozīmi un realizē atturēšanas politiku Baltijas reģionā. Somijas aizsardzības ministrs J.Nīnisti pauda viedokli, ka NATO izvietotās kaujas grupas Baltijas valstīs ir stabilitātes un drošības pamats reģionam, vienlaikus izklāstot Somijas aizsardzības stratēģiju, kas balstās visaptverošā valsts aizsardzības modelī un salīdzinoši jaunā pieejā valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, ko Somijas parlaments apstiprinājis 2016.gadā. Kaut arī Somijas izdevumi valsts aizsardzībai ir 1.6% no IKP, liela nozīme tiek pievērsta karavīru sagatavošanas pēctecībai un nepārtrauktībai, kā arī rezervistu apmācības sistēmai, gaisa un jūras spēku attīstībai un modernizēšanai sadarbībā ar kaimiņvalstīm. 


Pārrunājot visaptverošās valsts aizsardzības modeļa darbību Somijā un nākotnes ieceres Latvijā, Somijas puse uzsvēra, ka kādreizējais valsts totālās aizsardzības modelis ir transformējies visaptverošā valsts aizsardzībā, kas ir daudz plašāka, vispusīgāka un mūsdienu izaicinājumiem atbilstošāka pieeja, jo šajā modelī tiek ietvertas ne tikai valsts militārās spējas, bet arī cieša sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, biznesa jomu, kritiskās infrastruktūras objektiem un visu sabiedrību, sagatavojoties jebkādiem izaicinājumiem un apdraudējumiem, ne tikai militāram uzbrukumam. Latvijas aizsardzības ministrs R.Bergmanis atzina, ka Somija Latvijai ir labs paraugs šādas pieejas ieviešanai valsts aizsardzībā, ko Latvija arī centīsies īstenot soli pa solim, jau no nākamā mācību gada vidusskolās ieviešot Valsts aizsardzības mācību. 


4.novembrī ar koncertu „Dziesma brīvībai” Helsinku pilsētas domē tiks godināti karavīri, kas krituši par Somijas un Latvijas valstu neatkarību. „Šis koncerts būs Latvijas dāvinājums Somijai simtgadē. Somija var būt lepna un laimīga zeme, ka tās neatkarība jau veselu gadu simteni nav bijusi pārtraukta un iznīcināta. Latviešiem un somiem kā skaitliski nelielām, bet garīgi stiprām tautām pastāvēšanas stūrakmens ir alkas pēc brīvības un neatkarības, spēja un griba to aizstāvēt pat par savas dzīvības cenu,” uzsver R.Bergmanis.