22.11.2017

Eiropas Komisija atzīst Latvijas vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2018.gadam par pilnībā atbilstošu


Atbilstoši Eiropas Komisijas vērtējumam Latvijas sagatavotais 2018.gada budžeta projekts pilnībā atbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta (turpmāk - SIP) nosacījumiem. Saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķiniem gan 2017.gadā, gan 2018.gadā Latvijas vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance tiek novērtēta -1,8% no iekšzemes kopprodukta (turpmāk - IKP), savukārt 2018.gadā vispārējās valdības budžeta izdevumi pieaug par 7,1 procenta punktiem.

Jāatzīmē, ka pirmoreiz kopš Latvija iesniedz budžeta projektus Eiropas Komisijai un Eirogrupai, plāns tiek atzīts par pilnībā atbilstošu SIP nosacījumiem. Vispārējās valdības budžeta plāna projekts pēc būtības un satura ietver tos pašus elementus ko izstrādātais 2018.gada valsts budžeta likumprojekts. Atšķirības pamatā ir formā, kādā tas tiek prezentēts sadarbības partneriem – Eiropas Komisijai un Eirogrupai.

Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2018.gadam šī gada 10.oktobrī ir apstiprinājusi valdība, savukārt Eiropas Komisijai un Eirogrupai tas tika iesniegts 11. oktobrī.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr.473/2013 “Par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu uzraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai euro zonas dalībvalstīs”, Latvijai tāpat kā citām Eirozonas valstīm, pirms gadskārtējā nākamā gada budžeta apstiprināšanas Parlamentā galīgajā lasījumā, budžeta projekts ir jāiesniedz izvērtēšanai Eiropas Komisijai un Eirogrupai.