20.04.2016

Aizliegs savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā un atrakcijās


Otrdien, 19. aprīlī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēde. Tās laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ZM, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR), Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksperti un nevalstisko organizāciju pārstāvji apsprieda vairākus svarīgus jautājumus: aizliegumu savvaļas sugu dzīvniekus izmantot atrakcijās un cirka izrādēs, mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un suņu barības vada saslimšanu.

 

Padomes sēdē tika uzklausīta un pieņemta zināšanai informācija, ka ZM virzīs grozījumus likumā “Dzīvnieku aizsardzības likums”, paredzot, ka savvaļas dzīvnieku sugas īpatņus (gan savvaļā iegūtus, gan nebrīvē audzētus) aizliegts apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvniekus un kā atrakciju dzīvniekus izrādīt to publiski.

 

ZM informēja padomi par lēmumu veikt grozījumus MK 21.06.2011. noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, lai pārceltu obligātās suņu apzīmēšanas ar mikroshēmu un reģistrācijas Lauksaimniecības datu centra datubāzē termiņu līdz 2017. gada 1. janvārim. Nolemts arī veikt grozījumus Veterinārmedicīnas likumā, lai PVD inspektori, kā arī apmācītas personas, kurām ir līgums ar patversmi, varētu veikt suņu apzīmēšanu un reģistrāciju datubāzē. Par šo jautājumu vēl plānotas diskusijas starpinstitūciju darba grupā.

 

Padomes sēdē tika apspriests jautājums par suņu saslimšanu ar barības vada dilatāciju (Megaesophagus). Problēmas tālākai izpētei ZM izveidos ekspertu darba grupu, kas apkopos visu pieejamo informāciju, izvērtēs esošo situāciju un vienosies par tālāku stratēģiju un turpmāku darba virzienu dzīvnieku barības izpētes jautājumā.

 

Atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likumā  noteiktajam, Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome  ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus  valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības un  labturības jomā.