19.04.2016

Ārstniecības iestādēs varēs iegādāties zāles no valsts materiālajām rezervēm


19.aprīlī Ministru kabinetā tika atbalstīti Veselības ministrijas  izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka zāļu iegādes, uzglabāšanas,  izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādēs  un sociālās aprūpes institūcijās.*

Līdz šim bija noteikts, ka ārstniecības un sociālajās aprūpes institūcijas zāles var iegādāties no aptiekas, zāļu lieltirgotavas vai zāļu ražotāja. Lai būtu iespējams realizēt arī medikamentus, kas tiek glabāti materiālajās rezervēs, veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, paredzot ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēm iespēju iegādāties zāles no materiālajām rezervēm. 
    

* Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”