30.11.2016

Latvija uzrunās jautājumu par atšķirīgo regulējuma interpretēšanu autopārvadājuma jomā


2016.gada 1.-2.decembrī Briselē notiks Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) ministru padomes sanāksme.

TTE Ministru padomē Latvija uzrunās aktuālo jautājumu par situāciju autopārvadājumu jomā ar skatu uz gaidāmajiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem šajā jomā. Latvija uzsvērs, ka atbalsta regulējuma autopārvadājumu jomā pārskatīšanu, lai novērstu dalībvalstu atšķirīgo interpretāciju nosacījumu piemērošanai. Jau šobrīd vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas nacionālo regulējumu, tādējādi radot ierobežojumus Latvijas autopārvadātāju darbam. Līdz ar to Latvija pauž bažas, ka pārskatīšanas rezultātā varētu tikt noteiktas jaunas prasības, kas varētu negatīvi ietekmēt ES transporta sektoru. Latvija vērsīs uzmanību, ka ierobežojumus nevajadzētu noteikt, pamatojoties uz citu dalībvalstu atšķirīgo ekonomisko situāciju.

Tāpat TTE Ministru padomē plāno apstiprināt vispārējo pieeju Regulas projektam kas paredz reglamentēt valstu viesabonēšanas vairumtirgu darbību, lai līdz 2017. gada 15. jūnijam atceltu mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas, neradot traucējumus apmeklētajos iekšzemes tirgos un pašmāju tirgos.Viesabonēšanas piemaksu atcelšana nodrošinās principa “abonēšana kā mājās” (roam like at home) principa piemērošanu visiem ES iedzīvotājiem. Latvija atbalstīs maksimāli zemus vairumtirdzniecības tarifus, lai novērstu negatīvu ietekmi uz patērētājiem.

1.decembra sanāksmē ministri lems par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, kā arī par kuģu drošības noteikumiem un standartiem, par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu vienkāršošanu.

Latvija paredz atbalstīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas grozījumus par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, kuri izstrādāti aviācijas drošības stiprināšanai, atbilstoši izaicinājumiem, kas aviācijas nozari sagaida turpmākajos 10 līdz 15 gados, tādējādi nodrošinot videi draudzīgus un drošus gaisa transporta pakalpojumus.

Vairāki priekšlikumu projekti paredz vienkāršot pastāvošo regulējumu pasažieru kuģu regulējumā. Lai nodrošinātu skaidru, vienkāršu un mūsdienīgu tiesisko regulējumu, Latvija paredz atbalstīt izstrādātos priekšlikumus par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem. Priekšlikumi piedāvā regulējumu vieglāk īstenot, uzraudzīt un izpildīt, tādējādi paaugstinot vispārējo drošības līmeni pasažieru pārvadājumos.

Latvija atbalstīs priekšlikumus par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu un par ostas valsts kontroli grozīšanu. Šie grozījumi vienkāršos un paaugstinās vispārējo drošības līmeni spēkā esošajā ES regulējumā pasažieru kuģu drošības jomā.

2.decembra TTE Ministru padomes sēdē tiks skatīti telesakaru jautājumi un jautājumā par Eiropas elektronisko sakaru kodeksa izveidi. Tajā Latvija uzsvērs, ka atbalstaaugstas veiktspējas infrastruktūras ieviešanu, jo īpaši lauku reģionos, ar mērķi, lai ļoti daudzi lietotāji vienlaicīgi varētu lietot kvalitatīvus datu pārraides pakalpojumus. Latvija atbalsta 5G mobilo sakaru tīklu izvēršanas nepieciešamību, kas nodrošinās inovatīvu pakalpojumu attīstību balstoties uz liela ātruma un mazas aiztures mobilajiem sakariem.

Papildus minētajiem jautājumiem TTE Ministru padomē skatīs arī citus jautājumus – tai skaitā parpārrobežu paku piegādes pakalpojumiem, par interneta savienojamības veicināšanu u.c.

Latvijas delegācijas vadītājs decembra sanāksmē ir Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars.