30.11.2016

M. Kučinskis: projekts “Rail Baltica” novērsīs vēsturisko netaisnību


Projekts “Rail Baltica” novērsīs vēsturisko netaisnību, kuras dēļ Latvija ilgstoši bijusi izolēti no vienotās Eiropas dzelzceļa telpas, trešdien, 30. novembrī, uzstājoties Konferencē “Projekta Rail Baltica progress 2016”, sacīja Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Viņš norādīja, ka tā ir iespēja Baltijas valstīs izveidot Eiropas standartiem atbilstošu dzelzceļa sistēmu. “Šis projekts stiprinās baltiešu, kā pilntiesīgu Eiropas Savienības pilsoņu, mobilitātes iespējas un Baltijas valstu pilnvērtīgu integrāciju Eiropas transporta un loģistikas ekosistēmā,” sacīja Ministru prezidents.

Pirmo reizi Eiropā pārrobežu projektā tieši ir iesaistītas 3 valstis - Igaunija, Latvija un Lietuva un netieši vēl divas - Polija un Somija. Tiek prognozēts, ka šāda mēroga infrastruktūras projekts, kas realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu, gan tiešā, gan netiešā veidā palielinās Baltijas valstu iekšzemes kopproduktu, veicinās Baltijas iedzīvotāju mobilitāti saīsinot ceļošanas laikus, cels nodarbinātības līmeni; radīs iespējas attīstīt jaunus uzņēmumus un nostiprināt esošo eksportspējīgo uzņēmumu pozīcijas Eiropas tirgos. Tāpat tas stiprinās ģeopolitisko stabilitāti.

M. Kučinskis, uzrunājot konferences dalībniekus, pauda, ka ir svarīgi, lai Baltijas valstis neatkārtotu vēsturiskas kļūdas, kas neproduktīvas savstarpējās konkurences un domstarpību dēļ pagātnē Latvijai liedzis realizēt liela mēroga kopprojektus. ““Rail Baltica” jākļūst par Baltijas valstu vienotības un pragmatisma simbolu,” tā. M. Kučinskis.

Tāpat Ministru prezidents uzsvēra, ka, lai turpinātu sekmīgi virzīt uz priekšu “Rail Baltica” projektu, Baltijas valstīm ir svarīgi demonstrēt ciešu sadarbību un augstu projekta brieduma pakāpi. Šis ir kritisks faktors, lai nodrošinātu Eiropas Savienības dalībvalstu un institūciju atbalstu un - līdz ar to - ilgtermiņa līdzfinansējuma pieejamību projektam.

Vienlīdz svarīgi Ministru prezidenta skatījumā ir Baltijas valstīm respektēt grūti panāktās vienošanās attiecībā uz projekta realizācijas un pārraudzības institucionālo ietvaru. “Esmu gandarīts, ka kopīgiem spēkiem mums izdevās vienoties par skaidri saprotamu ietvaru projekta iepirkumu organizēšanai un uzraudzībai. Baltijas valstu radītajam kopuzņēmumam “RB Rail” ir iedots spēcīgs koordinatora mandāts. Tas nekavējoties jāievieš dzīvē!” uzsvēra M. Kučinskis.

Konferenci organizē Satiksmes ministrija.