02.12.2016

Notiks ikgadējā meža nozares konference “Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā”


Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina meža īpašniekus, apsaimniekotājus, mežsaimniecības uzņēmējus, nozarē nodarbinātos un citus interesentus uz ikgadējo meža nozares konferenci “Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā”.

 

Konference notiks š.g. 7. decembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Konferenču zālē Rīgā, Vaiņodes ielā 1. Konferences sākums pulksten 11.00.

 

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā ZM un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

 

Galvenie 2016. gada konferencē aplūkojamie jautājumi:

-    ES atbalsta saņemšanas iespējas un risinājumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros;
-    Mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam un apsaimniekošanas perspektīvām;
-    Medību saimniecības aktuālie jautājumi;
-    Plānotā ES nozīmes biotopu kartēšana Latvijas mežos.

 

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

 

10.30-11.00 – Konferences dalībnieku reģistrācija / kafija
11.00-11.10 – Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna
11.10-11.30 – Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Meža ieaudzēšana, iznīcināto mežaudžu atjaunošana, jaunaudžu retināšana, mežaudžu nomaiņa u.c. Izmantotais atbalsts 2016. gadā, problēmsituācijas / Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Normunds Strūve
11.30-11.45 Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi, konsultāciju pakalpojumi / LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis
11.45-12.10 – Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākums „Sadarbība” / Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone
12.10-12.30 – Meža īpašnieku kooperatīvu attīstība Latvijā / Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks
12.30-12.50 – Kafijas pauze
12.50-13.10 – Valsts meža dienests – meža īpašniekam / Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš
13.10-13.25 – LVM produktu un pakalpojumu kopa “LVM GEO” / AS “Latvijas valsts meži” Biznesa sistēmu risinājumu izpilddirektors Māris Kuzmins
13.25-13.40 – LVM stādu piedāvājums meža īpašniekiem 2017. un 2018. gadam / AS “Latvijas valsts meži” Sēklas un stādi direktors Guntis Grandāns
13.40-14.00 – Kafijas pauze
14.00-14.20 – Privāto meža īpašumu apsaimniekošanas perspektīvas Latvijā / Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns, prof. Dr. silv. Dagnis Dubrovskis
14.20-14.40 – Pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam / LVMI “Silava” vadošais pētnieks, Dr. silv. Kaspars Liepiņš
14.40-15.00 ES nozīmes biotopu kartēšana / Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne
15.00 – Zemkopības ministra Jāņa Dūklava atbildes uz jautājumiem un diskusija