14.07.2016

Rosina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā


14.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības  ministrijas izstrādātais noteikumu grozījumu projekts, kas paredz veikt  izmaiņas noteikumos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas  kārtību.*

Noteikumu grozījumu projektā veikti vairāki precizējumi attiecībā uz patvēruma meklētajiem sniedzamo veselības aprūpi (par pacienta iemaksu, nosūtījumu izrakstīšanu, valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanu). Noteikumu grozījumu projektā ir arī noteikts precīzāks veselības aprūpes pakalpojumu klāsts, ko saņems patvēruma meklētāji. 

Atbilstoši ģimenes ārstu izteiktajiem priekšlikumiem, paredzēts mainīt pacientu pārreģistrācijas kārtību gadījumā, kad ģimenes ārsts izbeidz savas līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD). Turpmāk pacientu pārreģistrācijas procedūru veiks NVD, pārreģistrējot pacientu pie tā ģimenes ārsta, kurš pārņem iepriekšējā ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju. Vienlaikus pacientam, ģimenes ārsta maiņas gadījumā, būs tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu. 

Atbilstoši noteikumu grozījumu projektam NVD veiks kompensācijas izmaksu ģimenes ārsta praksē nodarbinātajām personām (māsām u.c.) gadījumos, kad ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar NVD saistībā ar ģimenes ārsta aiziešanu pensijā. 

Saistībā ar valsts ekonomisko situāciju, 2009.gadā zobārstniecības pakalpojumu tarifi tika ievērojami samazināti un tie līdz šim brīdim nav paaugstināti, lai gan zobārstniecībā lietojamo materiālu cenas ir būtiski paaugstinājušās. Lai uzlabotu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību un apmaksu no veselības aprūpei atvēlētajiem valsts finanšu līdzekļiem, paredzēts palielināt summu (tarifu), ko valsts maksā par zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu bērniem. 

*Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”