15.07.2016

Jānis Dūklavs: ES jāpiešķir lauksaimniekiem tiešs finansiāls atbalsts


Pirmdien, 18.jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. Šī ir pirmā ministru padomes sanāksme Slovākijas prezidentūrā. 

 

Sanāksmes laikā ministri apspriedīs ES tirgus situāciju un atbalsta pasākumus, Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) zaļināšanas nosacījumus, kā arī uzklausīs EK informāciju lauksaimniecības produktu starptautiskās tirdzniecības jautājumos. Slovākijas prezidentūra arī iepazīstinās ministrus ar savu darba programmu. 

 

Nozīmīgākais jautājums ministru padomes darba kārtībā ir situācija lauksaimniecības produktu tirgū. Kopš Krievija 2014. gada augustā slēdza savu tirgu ES valstu lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produkcijai, situācija piena tirgū Latvijā ir kritiska un neuzlabojas. 

 

Tādēļ zemkopības ministrs Jānis Dūklavs konsekventi ir aicinājis EK pieņemt lēmumu par tiešu finansiālu atbalstu piena un cūkgaļas ražotājiem. “Uzskatu, ka Eiropas Komisijai no Eiropas Savienības budžeta ir jāpiedāvā reāli risinājumi, kas normalizē piena cenu. Ceru, ka konkrētu piedāvājumu piensaimnieku atbalstam mēs sagaidīsim jau jūlijā,” teic zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

 

Ir paredzams, ka šajā ES  Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē EK nāks  klajā ar pasākumu kopumu un priekšlikumu finansiālam atbalstam, lai  novērstu kritisko ienākumu kritumu lauksaimniekiem.