15.07.2016

Mainās biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi


Saistībā ar izmaiņām ES normatīvajos aktos Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu biškopībai un tā administrēšanu, ko piektdien, 15.jūlijā, akceptēja valdība. 

 

Noteikumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu biškopībai par Latvijas biškopības programmā noteiktiem pasākumiem. Noteikumi arī precizē termiņus un procedūras informācijas apmaiņai starp Lauku atbalsta dienestu (LAD), atbalsta pretendentu un ZM. 

 

Pamatojoties uz to, ka ir stājušies spēkā jaunie ES normatīvie akti, noteikumi biškopības gada sākumu atbīda par vienu mēnesi agrāk, un tas turpmāk ilgs no 1.augusta līdz 31.jūlijam (līdz šim bija no 1.septembra līdz 31.augustam). 

 

Saistībā ar biškopības gada maiņu noteikumos ir mainīts arī pārskata iesūtīšanas termiņš LAD. Turpmāk atbalsta pretendentam pārskats par iepriekšējo gadu būs jāiesūta līdz 5.martam, nevis līdz 5.aprīlim.