20.07.2016

Ministru prezidents pārrunā situāciju komunikāciju tehnoloģiju jomā Latvijā


Ministru prezidents Māris Kučinskis trešdien, 20. jūlijā, apmeklēja “Rīgas IT demo centru”, kas atrodas  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai pārrunātu sasniegumus un vēl paveicamo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā.

Apmeklējuma ietvaros “Rīgas IT demo centrā” tika runāts par IKT kopējo pārvaldību, īstenojamajiem projektiem, IKT efektivitātes nodrošināšanu, kā arī e-pakalpojumu piegādi un saziņu ar iedzīvotājiem.

Tika spriests arī par izaicinājumiem efektīvai informācijas sistēmu uzturēšanai un to, kādi valdības lēmumi nepieciešami, lai stimulētu efektīvu IKT ieviešanu.

M. Kučinskis atzina, ka IKT pakalpojumu jomā ir sasniegts daudz, vienlaikus norādot, ka vēl ir jāstrādā, lai esošos sasniegumus pilnveidotu. Kā vienu no piemēriem Ministru prezidents minēja nepieciešamību nodrošināt esošās e-ID kartes izmantošanu arī veselības pakalpojumu saņemšanai.

Savukārt VID tika spriests par IKT risinājumiem, kādi tiek izmantoti, lai nodrošinātu klientu vajadzības, iegūtu riska analīzes rezultātus, strādātu ar elektroniskās deklarēšanās sistēmu, kā arī efektīvi izmantotu elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu.

Latvijā ir ceturtais ātrākais internets Eiropas Savienībā (ES) un 75% iedzīvotāju internetu izmanto vismaz reizi nedēļā, savukārt digitālā saziņa arī valstiskā līmenī ir noteikta kā viena no iedzīvotāj pamattiesībām.

Jau šobrīd iedzīvotāji un uzņēmēji lielu vairumu saziņas var valsti var veikt attālināti – ir pieejami vairāk nekā 400 e-pakalpojumi. Apskatot Latviju Eiropas kontekstā, ir redzams, ka  valsts e-pakalpojumu izmantošanas jomā pārspējam ES vidējo rādītājus.

Latvijā tiek veikts pētījums un e-vides novērtējums (Latvijas e-indekss) par valsts un pašvaldību iestāžu digitālo attīstību. Aktīvākie e-pakalpojumu sniedzēji ir Valsis ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.