22.07.2016

Pārrunā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Jelgavā


22.jūlijā veselības ministre Anda Čakša darba vizītē viesojās Jelgavā, kur apmeklēja ārstniecības iestādes – Jelgavas pilsētas slimnīcu, Jelgavas poliklīniku un NMPD Zemgales reģionālo centru –  un tikās ar Jelgavas pašvaldības vadību un medicīnas iestāžu darbiniekiem.

Tiekoties ar Jelgavas pilsētas slimnīcas pārstāvjiem, veselības ministre Anda Čakša pārrunāja pakalpojumu pieejamības jautājumus, aicinot izvērtēt prioritātes un pievērst uzmanību profiliem, kur iedzīvotājiem šobrīd ir problēmas saņemt palīdzību. „Reģiona iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā mūsu  galvenais sarunu partneris ir pašvaldība. Pakalpojumu pārklājums ir jāplāno ciešā sadarbībā, lai resursi tiktu izmantoti pēc iespējas lietderīgāk,” uzsvēra veselības ministre Anda Čakša. Tāpat  vizītes laikā panākta vienošanās par datu analīzi, lai izdarītu secinājumus par pacientu ārstniecības rezultātiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī cilvēkresursu politika, jo arī Jelgavā ir jārisina veselības aprūpes speciālistu pieejamības jautājums ambulatorajā sektorā. Vienlaikus ministre uzteica NMPD Zemgales reģionālā centra atbalsta punkta darba organizēšanas kārtību.