22.07.2016

Vienojas par sadarbību ar Latvijas Ķirurgu asociāciju


Ceturtdien, 21.jūlijā, veselības ministre Anda Čakša tikās ar Latvijas  Ķirurgu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus  veselības nozarē un turpmāko sadarbību.

Veselības ministre aicināja Latvijas Ķirurgu profesionālo asociāciju definēt pacientam nodrošināmā ārstniecības pakalpojuma standartus un kvalitātes prasības, kas būtu par pamatu turpmākai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei. Standartu apraksts un kvalitātes kritēriju noteikšana ir profesionālo asociāciju kompetencē, tādēļ šādu principu ieviešana ir iespējama ciešā sadarbībā ar nozares profesionāļiem.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par apmaksas sistēmu ārstniecības pakalpojumiem ķirurģijas jomā.