28.07.2016

Paredzēts noteikt tiesības ārstniecības iestādēm veikt zāļu iepakojumu marķēšanu


28.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības  ministrijas izstrādātais grozījumu projekts noteikumos par zāļu  marķēšanas kārtību.*

Grozījumu projekts paredz atcelt pienākumu zāļu piegādātājam (lieltirgotavai vai aptiekai) nodrošināt medikamentu marķējumu „Iepakojums slimnīcai” tām zālēm, kuras izplata stacionārajām ārstniecības iestādēm.  Paredzēts, ka ārstniecības iestādēm būs tiesības veikt zāļu iepakojuma papildus marķēšanu, norādot to piederību konkrētai ārstniecības iestādei, bet nenosakot to kā obligātu prasību. Zāļu iepakojuma papildus marķēšanas tiesības tiks piešķirtas ne tikai stacionārajām ārstniecības iestādēm, bet visām ārstniecības iestādēm. Šāda kārtība ļaus ārstniecības iestādei pārraudzīt savu resursu izmantošanu ārstniecības procesa nodrošināšanai, tādējādi stiprinot zāļu aprites pārredzamību ārstniecības iestādēs un veicinot racionālu un caurspīdīgu veselības aprūpes līdzekļu izlietojumu. 

* Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumi Nr.57 „Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām”