28.07.2016

Rosina izmaiņas zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā


28.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts un tālākajai  virzīšanai Ministru kabinetā apstiprināts Veselības ministrijas  izstrādātais noteikumu grozījumu projekts, kas paredz veikt izmaiņas  noteikumos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko  ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību*.

Noteikumu grozījumu projektā paredzēts zāles grupēt līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes grupā, neņemot vērā zāļu iepakojuma lielumu. Ņemot vērā, ka aptiekās iespējams dalīt lielos zāļu iepakojumus, tiktu veicināta lētāku iepakojumu lietošana un sekmēta cenu konkurence dārgāku iepakojumu zālēm. Tas veicinātu racionālāku valsts budžeta un pacienta līdzekļu izlietošanu. 

Tāpat paredzēts papildināt to ārstniecības iestāžu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt ārstniecības nozares speciālistu konsiliju lēmumus par kompensējamo zāļu C sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību konkrētam pacientam. Ņemot vērā, ka SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” ir atvērta Ķīmijterapijas/Hematoloģijas un Paliatīvās aprūpes nodaļa, šo ārstniecības iestāžu sarakstā tiks iekļauta arī Liepājas slimnīca. 

*Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr. 899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”