28.07.2016

Plāno uzlabot taksometru un autoostu pakalpojumu kvalitāti


Lai uzlabotu taksometru pakalpojumu kvalitāti un mazinātu ēnu ekonomikas līmeni, nepieciešams mainīt taksometru licencēšanas kārtību, kā arī precizēt pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru definīciju, nodalot pakalpojuma veidus – pasažieru komercpārvadājums ar vieglo taksometru un pasažieru komercpārvadājums ar vieglo autotransporta līdzekli. Tāpat nepieciešams noteikt stingrākas prasības pasažieru pārvadājumos ar vieglajiem taksometriem izmantotajiem transportlīdzekļiem un vadītāju kvalifikācijai, informē Satiksmes ministrija (SM).

 
SM virzītie grozījumi Autopārvadājumu likumā ceturtdien, 28.jūlijā, tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāapstiprina valdībā un Saeimā.

Ievērojot pašreizējo regulējumu, taksometru vadītājiem ir nepieciešams saņemt licenci katrā pašvaldībā. Ņemot vērā šīs jomas darbības specifiku un pašvaldību sadrumstalotību, 74 pašvaldībās no 119 taksometru pakalpojumi nav pieejami. Grozījumos paredzēts, ka pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo taksometru drīkstēs veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz republikas pilsētas pašvaldība vai plānošanas reģions, tādejādi ievērojami samazinot taksometru jomā nodarbinātiem uzņēmējiem nepieciešamo licenču skaitu.

Jāatzīmē, ka plānošanas reģiona izsniegtā speciālā atļauja (licence) nedos tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar taksometriem republikas pilsētās un otrādi – republikas pilsētas izsniegtā speciālā atļauja (licence) nedos tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar taksometriem plānošanas reģiona teritorijā. Plānots, ka speciālās atļaujas (licences) izsniedzējam būs arī tiesības noteikt ierobežojumus taksometru radītajam piesārņojumam videi un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomam.
Tāpat, lai uzlabotu esošo situāciju, likumprojekts paredz pilnveidojumus sniegto pakalpojumu standartu paaugstināšanā, kā arī taksometru vadītāju profesionālajā kvalifikācijā, veicot sertifikāciju.

Vienlaikus likumprojektā iekļauts regulējums, kas paredz pārskatīt autoostu ar dažādu reģionālu nozīmi statusu un tajās obligāti sniegto pakalpojumu klāstu. Tas nepieciešams, lai optimizētu finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu, jo atkarībā no autoostas atrašanās vietas, cilvēku plūsmas un apkalpoto reisu skaita dienā autoostas apmeklētāju un pasažieru prasības ir atšķirīgas. Tā, piemēram, autoostās ar relatīvi mazu noslodzi var būt nepamatota prasība nodrošināt iespēju iegādāties braukšanas biļeti.
 
Ņemot vērā, ka esošo SM resursu ietvaros nav iespējams nodrošināt pietiekamu autoostu pārbaužu regularitāti, paredzēts, ka VSIA “Autotransporta direkcija” tiks mainītas veicamās darbības, nodrošinot taksometru vadītāju sertificēšanu un autoostu reģistrāciju, pārreģistrāciju un autoostu darbības uzraudzību.
 
Priekšlikumi regulējuma izmaiņām sagatavoti sadarbībā ar nozares sociālajiem partneriem, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.