09.08.2016

Eksperti Augulim prezentēs redzējumu par ilgtspējīgu un prognozējamu ceļu sakārtošanas modeli


Pēc satiksmes ministra Ulda Auguļa iniciatīvas izveidotā ekspertu grupa trešdien, 10.augustā, plkst.11.00 prezentēs ministram savu redzējumu par ilgtspējīgu un prognozējamu autoceļu sakārtošanas modeli, kā arī sniegs priekšlikumus efektīvākajam ceļu tīkla finansēšanas mehānismam.

Pēc ministra iniciatīvas autoceļu nozares eksperti strādāja pie autoceļu finansēšanas modeļa izstrādes. Ekspertu grupa ir nozīmīga platforma kopīgam darbam pie esošā ceļu sakārtošanas modeļa izvērtēšanas un analīzes, kā arī stabila, prognozējama un ilgtspējīga ceļu finansējuma modeļa radīšanas.

Darba grupa padziļināti analizēja esošo situāciju valsts ceļu pārvaldībā un to sakārtošanas programmu, ceļu pārvaldības finansējuma līdzšinējo darbību, iespējas ieviest nodokļu un nodevu ieņēmumiem piesaistītu finansējuma modeli, vērtēja sabiedrības un “Mana balss” iniciatīvu, kā arī līdzšinējo atbalstu pašvaldību ceļu būvniecībai un pārbūvei. 

Ekspertu grupā piedalās Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts policijas, ceļu būvētāju, uzturētāju un sabiedrības pārstāvji, kā arī Satiksmes, Ekonomikas, Finanšu, Iekšlietu un Zemkopības ministrijas pārstāvji.