29.08.2016

J.Vucāns: jāstiprina Baltijas jūras reģiona valstu sadarbība izglītības jomā


Izglītības un darba tirgus sasaiste ir būtisks priekšnosacījums reģiona attīstībai un iedzīvotāju labklājībai, tādēļ šis jautājums nedrīkst pazust no Baltijas jūras reģiona valstu dienaskārtības, pirmdien, 29.augustā, Baltijas jūras parlamentārās konferences (BJPK) gadskārtējā sanāksmē uzsvēra šī starpparlamentu sadarbības foruma prezidents un arī Baltijas Asamblejas (BA) prezidents Jānis Vucāns, aicinot Baltijas jūras reģiona valstis uz aktīvu sadarbību.

Kvalitatīva izglītība un efektīva izglītības sasaiste ar darba tirgu ir viens no prioritārajiem jautājumiem, kam Latvija pievērusi pastiprinātu uzmanību kā BJPK prezidējošā valsts. Aizvadītā prezidentūras gada laikā Latvija aktualizējusi šo jautājumu BJPK dienaskārtībā, uzmanību veltot ne vien augstākās izglītības jautājumiem, bet arī arodizglītībai, informēja J.Vucāns.

„Augstākajai izglītībai jāveicina jauniešos radošums un arī uzņēmējdarbības gars, motivējot radīt jaunas darba vietas un tādējādi paplašinot darba tirgu gan valsts, gan starptautiskā līmenī,” sacīja J.Vucāns, paužot prieku par iespēju Rīgā uzņemt reģiona valstu pārstāvjus tieši tagad, kad atzīmējam Baltijas jūras reģiona parlamentu sadarbības 25.gadskārtu.

Tāpat BJPK prezidents akcentēja izaicinājumus, ko arī Baltijas jūras reģionam radījusi Eiropas Savienībā samilzusī patvēruma meklētāju krīze. Atskatoties uz aizvadīto prezidentūras gadu, J.Vucāns uzsvēra nozīmīgo pieredzes apmaiņu BJPK valstu ietvaros, skatot, kā šis jautājums tiek risināts citos parlamentos, un meklējot kopīgas sadarbības iespējas.

J.Vucāns akcentēja, ka pēdējā laikā aizvien lielāku apdraudējumu pasaulei rada arī terorisma draudi, un mudināja pret to vērsties kopīgiem spēkiem. „Mums jānosoda terorisms visās tā izpausmēs kā drauds iedzīvotājiem un mūsu kopīgajām vērtībām,” sacīja J.Vucāns, uzsverot nepieciešamību kopīgiem spēkiem stiprināt drošību un aizstāvēt vērtības, kas dara mūs stiprus, proti, brīvību, demokrātiju un cilvēktiesības.

Atskatoties uz aizvadīto prezidentūru, J.Vucāns akcentēja arī pagājušā gada rudenī izveidotās BJPK Ilgtspējīga tūrisma darba grupas lomu, uzsverot politisko rekomendāciju nozīmi ilgtspējīga tūrisma attīstībai reģionā. Ilgtspējīga tūrisma darba grupa skata kultūras, ekonomikas, darba tirgus, jūras un piekrastes tūrisma jautājumus, īpašu uzmanību veltot arī ekoloģijas aspektiem.

Tāpat J.Vucāns foruma dalībniekus informēja par aktualitātēm, skatot Baltkrievijas parlamenta lūgumu piešķirt tam novērotāja statusu BJPK. Līdz šim viedoklis par to, vai piešķirt novērotāja statusu, BJPK dalībvalstu starpā ir būtiski atšķīries. Tas galvenokārt saistīts ar atšķirīgo pieejamo informāciju par situāciju Baltkrievijā, kā arī tās radīto priekšstatu par politisko vidi šajā valstī. 

Lai pieņemtu galīgo lēmumu šajā jautājumā, pavasarī BJPK delegācija Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā tikās gan ar parlamenta, tostarp arī opozīcijas, pārstāvjiem, gan ārpusparlamenta opozīcijas pārstāvjiem, kā arī pētniekiem, kuri padziļināti seko līdzi Baltkrievijas politiskajai videi. BJPK Pastāvīgā komiteja gala lēmumu šajā jautājumā grasās pieņemt pēc gaidāmajām Baltkrievijas parlamenta vēlēšanām, taču ne vēlāk kā 2017.gadā.

No 28. līdz 30.augustam Rīgā notiek 25.BJPK konference, kurā galvenā uzmanība veltīta jautājumam par augstas kvalitātes izglītību un darbaspēku kā būtisku nosacījumu Baltijas jūras reģiona valstu nākotnes attīstībai. Tā kā pasākums iezīmē arī Latvijas BJPK prezidentūras noslēgumu, konferences noslēgumā prezidentūra tiks nodota Hamburgas reģionālajam parlamentam Vācijā.

BJPK ir 1991.gadā dibināts Baltijas jūras reģiona valstu parlamentāriešu forums, kurā darbojas pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas. BJPK strādā parlamentārieši no 11 nacionālajiem parlamentiem, 11 reģionālajiem parlamentiem un piecām reģiona parlamentārajām organizācijām. Saeima šajā forumā ir iesaistījusies kopš tā pirmsākumiem, un to pārstāv BA Latvijas delegācija.