30.08.2016

Apstiprina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā


30.augustā Ministru kabinetā tika apstiprināti Veselības ministrijas  izstrādātie grozījumi noteikumos par veselības aprūpes organizēšanas un  finansēšanas kārtību.*

Noteikumos mainīta pacientu pārreģistrācijas kārtība gadījumā, kad ģimenes ārsts izbeidz savas līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD). Turpmāk pacientu pārreģistrācijas procedūru veiks NVD, pārreģistrējot pacientu pie tā ģimenes ārsta, kurš pārņem iepriekšējā ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju. Vienlaikus ģimenes ārsta maiņas gadījumā pacientam būs tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu. 

Tāpat noteikts, ka NVD veiks kompensācijas izmaksu ģimenes ārsta praksē nodarbinātajām personām (māsām u.c.) gadījumos, kad ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar NVD saistībā ar ģimenes ārsta aiziešanu pensijā (vidēji 1500 eiro apmērā vienai praksei). 

Saistībā ar valsts ekonomisko situāciju, 2009.gadā zobārstniecības pakalpojumu tarifi tika ievērojami samazināti un tie līdz šim brīdim netika paaugstināti, lai gan zobārstniecībā lietojamo materiālu cenas ir būtiski paaugstinājušās. Lai uzlabotu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību un apmaksu no veselības aprūpei atvēlētajiem valsts finanšu līdzekļiem, grozījumi noteikumos paredz atsevišķiem veselības aprūpes pakalpojumiem palielināt summu (tarifu), ko valsts maksā par zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu bērniem. 

Tāpat grozījumi noteikumos paredz precizējumus attiecībā uz patvēruma meklētajiem sniedzamo veselības aprūpi, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu. Grozījumi nosaka, ka ārstiem, kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus patvēruma meklētajiem, būs tiesības nosūtīt personu valsts apmaksātu veselības pakalpojumu saņemšanai vai izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces. Atbilstoši grozījumiem patvēruma meklētāji tiks iekļauti no pacientu iemaksas atbrīvoto personu sarakstā, tāpat noteikts, ka turpmāk ģimenes ārsti saņems piemaksu par katra patvēruma meklētāja vizīti. 

Noteikumos precizēti arī laboratorisko izmeklējumu nosūtīšanas nosacījumi, kā arī veikti redakcionāli labojumi.


*Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”