30.08.2016

eID karte efektīvākajā veidā būs izmantojama sertifikācijas pakalpojumu saņemšanai


Elektroniskās identifikācijas karte (eID karte) arī turpmāk efektīvākajā veidā būs izmantojama elektroniskajā vidē sertifikācijas pakalpojumu saņemšanai, proti, lai autentificētos informācijas sistēmās un lietotu e-parakstu saskarsmē ar valsts un pašvaldību institūcijām.

eID kartes sertifikācijas pakalpojumu turpinās nodrošināt šobrīd Latvijā vienīgais uzticamais sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs – valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 23.augustā, valdībā apstiprinātais Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā”.

Šo grozījumu mērķis ir nodrošināt sertifikācijas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību no 2017.gada 1.janvāra, kas ir eID kartes viena no svarīgākajām pamatfunkcijām – personas identitātes un gribas apliecināšana elektroniskajā vidē.

Satiksmes ministrija uzsver, ka eID karte ir vienīgais valsts nodrošinātais un kontrolētais rīks valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanai, tādēļ personai, kurai tiek izsniegta eID karte, pēc iespējas jāsamazina administratīvais un finanšu slogs, kas saistīts ar autentifikācijas un e-paraksta izmantošanu.

Turklāt jāatzīmē, ka šobrīd, lai nodrošinātu personām maksimāli efektīvu pakalpojumu sniegšanu un ērtu pieejamību, tiek izstrādāti vairāki apjomīgi un būtiski nozaru projekti elektroniskās pārvaldes attīstībā, kuru izmantošanai nepieciešama personas identificēšana, realizējot to ar eID kartes starpniecību.

Piemēram, plānots realizēt projektu “E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība”, nodrošinot visas elektroniskās vides priekšrocības, lai valsts un citu Eiropas Savienības dalībvalstu radītie pakalpojumi kļūst pieejami ar eID kartēm. Tādējādi e-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība padarītu iespējamus un pieejamus eID kartes lietotājiem – e-veselība, e-adrese, sabiedriskā transporta bezskaidras naudas norēķinu sistēma u.c. e-pakalpojumus, kuros e-identitāte ir veids, kā saņemt publiskos pakalpojumus.