07.09.2016

Uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ārstniecības iestādēs


Veselības ministrija ir ņēmusi vērā veselības aprūpes pakalpojumu  sniedzēju* priekšlikumus, ka Nacionālajam veselības dienestam (NVD)  līgumu apjoms ar pakalpojumu sniedzējiem par valsts apmaksāto  pakalpojumu sniegšanu ir jāplāno, izvērtējot faktisko pacientu plūsmu 12  mēnešu periodā.

Līdz šim, plānojot līgumu apjomu, tika izvērtēta pacientu plūsma 9 mēnešu periodā, taču šāda izvērtēšana nenodrošināja vienmērīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā pacientu plūsmas atšķirības gada sākumā, vasaras periodā un rudens un ziemas periodā. Tā kā iepriekš netika ņemts vērā pacientu plūsmas pieaugums gada pēdējos trīs mēnešos, kad pacientu skaits, kam ir nepieciešami valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, ir lielāks nekā vasaras periodā, radās situācija, ka pēdējos gada mēnešos uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem vairs nebija iespējams pieteikties. 

„Protams, bez papildu finansējuma ievērojamas izmaiņas pakalpojumu pieejamībā izdarīt nav iespējams, taču šis solis mums ļaus plānot finanšu plūsmu atbilstoši pacientu plūsmai, kas līdz šim netika darīts.  Realitātē nereti papildu līdzekļi ārstniecības iestādēm tika piešķirti tieši gada beigās, kas nereti nozīmēja to, ka visas kvotas pilnībā netika apgūtas. Tā ir viena no pārmaiņām sistēmas sakārtošanā,” norāda veselības ministre Anda Čakša. 

Jau ziņots, ka 1.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu grozījumu projekts noteikumiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību**, kas paredz, ka turpmāk NVD, plānojot līgumu apjomu ar pakalpojumu sniedzējiem par valsts apmaksāto veselības pakalpojumu sniegšanu, būs jāizvērtē faktisko pacientu plūsmu iepriekšējo 12, nevis 9 mēnešu garumā. Šāda kārtība uzlabos pacientu plūsmas organizēšanu gan NVD, gan katrai ārstniecības iestādei individuāli, plānojot pakalpojumu nodrošinājumu visa gada garumā, un nodrošinās labāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem.  

*Latvijas Slimnīcu biedrība un Veselības aprūpes Darba devēju asociācija 
**Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”