08.09.2016

Ministru prezidents ar Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāru apspriež bērnu un sieviešu tiesību stāvokli Latvijā


Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 8. septembrī, Rīgā tikās ar Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāru Nilu Muižnieku. Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja bērnu un sieviešu tiesību stāvokli Latvijā.

M. Kučinskis norādīja, ka Latvija augstu vērtē Eiropas Padomes lomu cilvēktiesību, likuma varas un demokrātijas standartu nodrošināšanā un uzturēšanā.

“Latvijas valdība strādā, lai tiktu pildītas saistības, ko tā uzņēmusies, pievienojoties gan visiem galvenajiem ANO cilvēktiesību instrumentiem, gan arī gandrīz 100 Eiropas Padomes konvencijām,” sacīja M. Kučinskis.

Tāpat Ministru prezidents atzina, ka Latvija pieliek visas pūles, lai pastāvīgi uzlabotu gan likumdošanu, gan tiesībsargājošo institūciju kapacitāti izskaust vardarbību pret sabiedrības neaizsargātākajām grupām. Tam tiek atvēlēti adekvāti valsts budžeta līdzekļi un piesaistīts ES finansējums.

Vienlaikus šobrīd tiek strādāts pie jauniem grozījumiem Krimināllikumā, ar mērķi izskaust vairākas pret bērniem un sievietēm vērstas vardarbības formas - vajāšanu, psiholoģisko vardarbību u.c.

Abas amatpersonas atzina, ka bērnu tiesību aizsardzības jomā pēdējo gadu laikā ir daudz paveikts.

Tāpat N. Muižnieks uzteica Latvijas veikumu, parakstot Stambulas konvenciju, ko tuvākajā laikā plānots virzīt ratificēšanai Saeimā.