14.12.2016

Ostu padome diskutēja par ostu jomas aktualitātēm


Trešdien, 14.decembrī, notika Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde, kurā padomes locekļi vienojās par nākamā gada uzdevumiem, kā arī pārrunāja atsevišķas nozares aktualitātes.

LOTLP šī gada pēdējo sēdi vadīja satiksmes ministrs Uldis Augulis. Ostu padome ziņojumu par 2016.gadā paveikto pieņēma zināšanai, vienojās par nākamā gadā veicamiem darbiem un apstiprināja 2017. gada darba plānu. Darba plāna izstrādē iesaistījās gan LOTLP locekļi, gan nozares nevalstiskās organizācijas. Visiem bija iespēja sniegt priekšlikumus par nozarei nozīmīgiem jautājumiem, kas risināmi nākamajā gadā. Starp tiem ir jautājumi gan par muitas un robežšķērsošanas procedūru vienkāršošanu, gan Eiropas Savienības politikām transporta jomā, fondu pieejamību, gan autoceļu un dzelzceļu infrastruktūras attīstību, vides aizsardzības jomas aktualitātēm, Ķīnas kravu piesaisti, reklāmas pasākumiem, starptautiskām mārketinga aktivitātēm un vairākiem citiem nozarei nozīmīgiem jautājumiem.

LOTLP padomes locekļi aicināja biznesa pārstāvjus izmantot iespējas, ko paver dalība starptautiskās izstādēs. U.Augulis īpaši akcentēja šo aicinājumu un rosināja arī pašus uzņēmējus būt aktīvākiem un piedalīties iestādēs, kuras sniedz iespēju satikt jaunus sadarbības partnerus un izmantot LIAA sniegto atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros. LOTLP 2017.gadā plāno dalību starptautiskās izstādēs Ķīnā, Vācijā, Kazahstānā, Uzbekistānā, Krievijā u.c.

VARAM pārstāvji ziņoja par iespējamām izmaiņām saistībā ar plānotajiem grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, un elektroniskās sistēmas izveidi. Padomes locekļi informāciju pieņēma zināšanai.

Finanšu ministrija LOTLP uzdevumā regulāri un arī šoreiz sniedza informāciju par normatīvo aktu virzību saistībā ar izmaiņām preču muitošanas kārtībā un muitas procedūrās, kas piemērojamas jau ar 2016.gada 1.maiju, kontekstā ar jauno Savienības Muitas kodeksu. Finanšu ministrijas ziņojums tika pieņemts zināšanai.

Papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Satiksmes ministrija aicināja Padomi atbalstīt sagatavoto ziņojumu Ministru kabinetam un atbildi Saeimas Publisko iepirkumu un revīzijas komisijai. Minētie jautājumi saistīti ar priekšlikumiem pilnveidot ostu pārvaldības tiesisko regulējumu un uzlabot ostu darbības un pārvaldības modeli. Padomes locekļi minēto informāciju pieņēma zināšanai.