20.12.2016

Pilnveidos prasības ārstniecības iestāžu darba kvalitātei


20.decembrī  Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas sagatavotie  grozījumi noteikumiem*, kas paredz izmaiņas obligātajās prasībās  ārstniecības iestādēm, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.

Noteikumi paredz, ka pacientu drošības paaugstināšanai ārstniecības iestādēs ir jāizveido pacientu drošības ziņošanas – mācīšanās sistēmu, lai atrastu kļūdas vai nevēlama notikuma īstos cēloņus un izstrādātu ārstniecības iestādes praksē drošības mehānismus, kas ļautu samazināt kļūdu atkārtošanos. Tāpat tiks izveidota pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma, kuras mērķis ir veikt korektīvas darbības sūdzības cēloņa likvidēšanai, kā arī sniegt pacientam atbildi uz sūdzību un ierosinājumu.**

Lai nodrošinātu mātes un bērna veselības aprūpes kvalitāti kā grūtniecības periodā, tā arī dzemdībās, noteikumi ir papildināti ar to speciālistu uzskaitījumu (ginekologs, dzemdību speciālists; vecmāte, anesteziologs u.c.), kuriem obligāti Dzemdību nodaļā klātienē būs jānodrošina diennakts dežūras.

Savukārt, lai nodrošinātu insulta pacientiem kvalitatīvu un uz vienotiem principiem balstītu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, noteikumos ir iekļauta jauna apakšnodaļa ar prasībām slimnīcu Insulta vienībām, nosakot prasības aprīkojumam, ārstniecības personām un arī šajā nodaļā sniedzamo pakalpojumu klāstam. 

Ņemot vērā to, ka akreditācijas process laboratorijām atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standartam ir saistīts ar investīcijām un finanšu ieguldījumu un ņemot vērā ierobežoto ārstniecības iestāžu finansējumu, termiņš, kurā ārstniecības iestāžu laboratorijām ir obligāti jāveic akreditācija, ir pagarināts līdz 2017.gada 31.decembrim. 

Vienlaikus noteikumos precizētas obligātās prasības ārsta psihoterapeita kabinetam. 

* Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60  ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”
** Konkrētās normas stāsies spēkā 2017.gada 1.oktobrī.