15.11.2016

Kučinskis: ir svarīgi, lai sadarbotos uzņēmēji, zinātnieki un izglītības sistēma


Ministru prezidents Māris Kučinskis otrdien, 15. novembrī, Jelgavā piedalījās Zemgales forumā “Viedā ekonomika: Zinātne, tehnoloģijas un inovācijas”. Uzrunājot klātesošos, M. Kučinskis akcentēja nepieciešamību sadarboties uzņēmējiem ar zinātniekiem un izglītības sistēmas pārstāvjiem, lai tādējādi veicinātu tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā.

 “Ir jābūt spējai sadarboties uzņēmējiem, kuriem ir idejas, zinātniekiem,  kuri spēj atrast jaunus, mūsdienīgus risinājumus šo ideju realizēšanai,  kā arī izglītības sistēmai, lai tiktu sagatavoti tādi speciālisti, kuri  ir gatavi īstenot jaunos produktus,” sacīja Ministru prezidents.

Viņš arī pauda gandarījumu, ka jau šobrīd Latvijā ir uzņēmumi, kuru darbības pamatā ir minētais sadarbības princips, un kas tādējādi spēj veiksmīgi darboties. Tādi ir “Latvijas Finieris”, “Latvijas Valsts meži”, “Silava” un vairāki citi. Vienlaikus Ministru prezidents uzsvēra, ka veiksmīgākai tautsaimniecības attīstībai un lielākas produktivitātes radīšanai šādiem sadarbības piemēriem jābūt iespējami vairāk.

M. Kučinskis norādīja, ka valsts uzdevums ir radīt tautsaimniecības transformācijai atbilstošus apstākļus, ar to saprotot stabilu nodokļu sistēmu, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, maksātnespējas procesa pilnveidi, birokrātijas sloga un ēnu ekonomikas mazināšanu, godīgas konkurences nodrošināšanu un citus nozīmīgus pasākumus. Tāpat ir būtiski panākt, lai dažādas tautsaimniecībai svarīgas nozares būtu savstarpēji saistītas un viena otru papildinošas.

“Tikai nodrošinot šādu sadarbību, mēs varam runāt par ekonomiskās situācijas un tādējādi arī mūsu labklājības līmeņa palielināšanos nākotnē,” tā M. Kučinskis.

Zemgales forumu rīko Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas novada dome, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība.