17.11.2016

Sagatavots jauns pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtības noteikumu projekts


Valsts sekretāru sanāksmē 17.novembrī izsludināts noteikumu projekts “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”.

Pamatā noteikumu projektā ir saglabāts spēkā esošais regulējums, ietverot vairākas izmaiņas salīdzinājumā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta (MK) 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”.

Noteikumu projektā iekļauts regulējums, kas nosaka, ka gadījumā, ja pašvaldību ceļu un ielu reģistrā tiek konstatēta neatbilstība faktiskajai situācijai, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) rakstiski informē attiecīgo pašvaldību, un pašvaldības ceļu vai ielu izslēdz no ceļu un ielu reģistra līdz brīdim, kamēr pašvaldība iesniedz LVC attiecīgos dokumentus par nepieciešamību veikt izmaiņas pašvaldību ceļu un ielu reģistrā. Minētais regulējums ieviests atbilstoši Valts kontroles revīzijā norādītajām prasībām.

Tāpat atbilstoši Zemes pārvaldības likuma noteiktajām prasībām līdz 2020.gada 1. janvārim pagarināts termiņš, kurā pašvaldības var sagatavot un iesniegt LVC dokumentus nereģistrēto pašvaldības ceļu un ielu reģistrēšanai.

Lai mazinātu administratīvo slogu, noteikumu projektā paredzēts, ka pašvaldību iesniegumi iesniedzami jebkurā LVC nodaļā.

Atbilstoši pieņemtajai normatīvo aktu izdošanas praksei, tā kā nepieciešamo grozījumu normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu apjoma, ir sagatavots jauns noteikumu projekts.

Ar jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs MK 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”.