17.11.2016

Latvija ir trešajā vietā ES pēc saņemtajiem fondu starpmaksājumiem


Trešdien, 16.novembrī, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) ikmēneša informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju ieviešanas statusu. Latvija var lepoties ar ierindošanos 3. vietā Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, saņemot no Eiropas Komisijas starpposma maksājumus par jau veiktām investīcijām un pārbaudītiem izdevumu dokumentiem projektu ietvaros. Līdz ar to secināms, ka Latvija salīdzinoši ātri un veiksmīgi nodrošina ES fondu jaunā perioda ieviešanu. Iepriekšējos mēnešos Latvijai šajā statistikā bija 4. – 6. vieta.

Līdz š.g. 15.novembrim apstiprināti MK noteikumi jau par 80,7% no kopējā ES fondu finansējuma summas 3,6 miljardu eiro apmērā. Līdz šim Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi projektu atlases par vairāk kā diviem miljardiem eiro ES fondu finansējuma. Atlašu ietvaros CFLA izvērtējusi un apstiprinājusi 156 projektu iesniegumus – tajos paredzētais kopējais finansējums pārsniedz 1,5 miljardus eiro. Savukārt projektu līgumus CFLA ar finansējuma saņēmējiem ir noslēgusi jau par gandrīz trešdaļu Latvijai šajā plānošanas periodā pieejamā ES fondu atbalsta. Līdz 15. novembrim projektos saņemti maksājumi par 4,9% ES fondu investīciju jeb 218 miljoniem eiro.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola atzīmēja atlikušos nozīmīgos darbus – ja līdz 2016. gada beigām tiks pieņemti atlikušie stratēģiski nozīmīgie lēmumi par investīcijām veselības infrastruktūrā un dzelzceļa elektrifikācijā, kuru kopējais ES atbalsts ir līdz 500 miljoniem eiro, tad tiks sasniegts valdības mērķis līdz 2016. gada beigām apstiprināt MK noteikumus par vismaz 4 miljardu eiro ES fondu investīcijām jeb 90% no kopējā ES fondu piešķīruma Latvijai ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Izbraukuma MK sēdes Liepājā ietvaros finanšu ministre īpaši atzīmēja Liepājas aktivitāti ES fondu ieviešanā un aicināja turpināt veiksmīgi iesākto. ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā Liepāja īstenojusi 422 projektus transporta, vides, kultūras, izglītības un uzņēmējdarbības jomās par kopējo ES fondu finansējumu 246,9 miljoniem eiro, kas ir 5,3% no kopējā ES finansējuma Latvijai. Tāpat sekmīgi pabeigts pagarinātais projekts Liepājas lidostā, iegūstot starptautisko lidojumu sertifikātu. Savukārt jaunajā plānošanas periodā Liepājā līdz 31. oktobrim iesniegti 10 projekti par kopējo summu 24,9 miljoniem eiro.

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par ES fondu ieviešanas gaitu un iespēju pieņemt operatīvus lēmumus risku pārvaldības ietvaros, FM MK sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par ES Kohēzijas politikas fondu ieviešanas plāna izpildi, kā arī reizi pusgadā – informatīvo ziņojumu par investīciju progresu, minot būtiskas problēmas ES fondu ieviešanā un sniedzot priekšlikumus to risinājumiem. Papildus, sākot ar 2016. gadu, ES fondu vadošā iestāde katru ceturksni Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai iesniedz pārskatus par ES fondu investīciju progresu.