05.01.2016

Reizniece-Ozola: jaunu produktu izstrādei kompetenču centros būs pieejami 65 miljoni eiro


Ministru kabinets 5. janvāra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jauno ES fondu programmu kompetenču centru darbības atbalstam. Kompetences centru atbalsta programmas mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā līdz 2021. gadam.

 

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola norāda: “Šī ir būtiskākā programma jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei astoņās tautsaimniecībai svarīgās nozarēs. Līdz šim, sadarbojoties uzņēmējiem un zinātniekiem, kompetences centros radīti  vairāk kā 180 jauni produkti, sākot no medicīnā un pārtikā izmantojamu aktīvu vielu izpētes, līdz trīsdimensiju ekrāniem, radiācijas  monitoriem, elektromotoru kontrolieriem un mašīntulkotājiem.”

 

2007.-2013. gada plānošanas periodā kompetences centru programmā atbalstu saņēma 180 uzņēmumu. Daudzi no tiem jau guvuši starptautisku ievērību. Piemēram, automašīna, kas izmantoja “Drive eO” elektromotora tehnoloģiju, guvusi uzvaru prestižajās Paikspīkas sacensībās. SIA „Baltic Scientific Instruments” izstrādāto, savukārt pārnēsājamo analizatoru jau izmanto ANO Starptautiskā Atomenerģijas aģentūrā, savukārt SIA “EUROLCDS” izstrādājis unikālu Volumetriskā 3 dimensiju monitora prototipu, kas neprasa lietotājam lietot speciālās brilles, ne arī citus palīglīdzekļus.

 

Jaunās programmas kopējais finansējums ir 65 125 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un privātais līdzfinansējums. Atbalsts tiks sniegts kompetences centriem rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādņu, tehnoloģiski ekonomisko priekšizpēšu veikšanai un kompetences centru vadības izmaksām.

 

Vienam kompetences centram maksimāli pieejamais finansējuma apjoms ir 3 206 250 euro. Projektu īstenošana atbalsta programmas ietvaros varēs notikt līdz 2021. gada 31. decembrim. Konkursu plānots sludināt 2016. gada martā. Pieteikties varēs kompetences centri, kuri apvieno vismaz piecus komersantus, ir saņēmuši atbalsta vēstuli no nozares asociācijas un ir sagatavojuši kompetences centra attīstības stratēģiju. Stratēģijā ir jāapraksta kompetences centra pārstāvētās jomas attīstības tendences Latvijā un pasaulē, sadarbība ar zinātniskajiem institūtiem un augstskolām, plānotie rezultāti, risku izvērtējums u.c.

 

Kompetenču centru projektu atlase notiks atklāta projektu iesniegumu atlases konkursa veidā, atbalstot vismaz vienu kompetences centru katrā no astoņām Viedās specializācijas jomām:

  • inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē;
  • inovatīvi risinājumi lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli;
  • modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • aparātbūve (elektronika);
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • viedā enerģētika.