07.01.2016

Saskaņošanai nodotas atbalsta programmas riska kapitāla investīcijām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai


Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi vēl divas jaunā ES fondu plānošanas perioda 2014.-2020. gadam atbalsta programmas, kuru ietvaros komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejamas riska kapitāla investīcijas saimnieciskās darbības izveidei un attīstīšanai un konkurētspējas celšanai.

 

Plānots, ka finansējums komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām šo atbalsta programmu ietvaros būs pieejams 2017. gadā, savukārt finanšu starpnieku atlasi paredzēts uzsākt jau 2016. gada 2. ceturksnī.

 

Sēklas, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu īstenošanai akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum” publiskās iepirkumu procedūras ietvaros izvēlēsies finanšu starpniekus.

 

Finanšu starpnieki ieguldījumus veiks dzīvotspējīgos projektos, lai finansētu komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un attīstību. Sēklas kapitāla investīcijas apmērs paredzēts līdz 250 000 EUR, sākuma kapitāla investīcijas un izaugsmes kapitāla investīcijas apmērs -  līdz pat 15 % no fonda kapitāla. Ieguldījumi tiks veikti pašu kapitāla, kvazikapitāla un aizdevuma veidā.

 

Pieejamais finansējums sēklas un sākuma kapitāla fondiem ir 30 miljonu EUR, un izaugsmes kapitāla fondiem – 30 miljonu EUR. Fondā papildus tiks piesaistīti arī privāto ieguldītāju līdzekļi.

 

MK noteikumu projekts "Sēklas un sākuma kapitāla fondu saimnieciskās  darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai  noteikumi" nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus komersantiem un  lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām sēklas un sākuma  kapitāla fondu ietvaros ar mērķi veicināt to izveidi, attīstību un  konkurētspēju, sniedzot sēklas un sākuma kapitāla ieguldījumus  uzņēmējdarbības projektu realizēšanai.